POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

zaterdag 24 december 2011

Tussenkomst in de Kamer op donderdag 22 december 2011


Omdat het soms wel lijkt alsof alleen Groen (met uitroepteken) iets zinnig te zeggen heeft, als het over energiebeleid, nucleaire rente en duurzaam beleid gaat, en omdat het inderdaad zo is dat de ‘Grote Pers’ die perceptie met haar persbijdragen steeds opnieuw bevestigt, vindt u hieronder mijn bijdrage in de plenaire zitting van de Kamer op donderdag 22 december 2011:
“Het spreekt vanzelf, dames en heren, collega’s, dat onze fractie dit wetsontwerp onmogelijk kan goedkeuren.  We kunnen dit mager compromis niet goedkeuren, na ongeveer anderhalf jaar hoorzittingen met alle mogelijke actoren in de energiewereld. We kunnen dit niet goedkeuren, nadat we na zoveel moeizame vergaderingen in de commissie Bedrijfsleven uiteindelijk een meerderheid zagen groeien rond de zeer goed onderbouwde cijfergegevens van de CREG, van de energieregulator.
De nucleaire rente maakte het voorwerp uit van talloze debatten. Talloze debatten die allemaal tot doel hadden om eindelijk, op betrouwbare basis, een becijferd bedrag van de nucleaire winst van de energieproducenten, in de eerste en voornaamste plaats GdF Suez, voort te brengen, zodat deze nucleaire winst op een juiste, correcte manier kon worden berekend.  Ik doe de waarheid geen geweld aan als ik zeg dat een politieke meerderheid zich gaandeweg kon vinden in de berekeningen van de CREG. Een bedrag van 750 miljoen euro als repartitiebijdrage leek politiek en economisch haalbaar.
Helaas, het compromis à la belge heeft het dus weer gehaald. Men is in dit wetsontwerp niet verder geraakt dan 250 miljoen euro, een bijdrage die men in de commissievergadering ook als compromis heeft voorgesteld. Een compromis dus, want volgend jaar komt er een bijdrage van 500 miljoen euro, zeker weten. Het compromis van 250 miljoen euro werd verdedigd door de 6 politieke partijen, en niet door iedereen op een even handige manier, vond ik. Men verdedigde het bedrag van 250 miljoen euro omdat het Grondwettelijk Hof de bijdragen van 250 miljoen euro in de jaren 2008, 2009 en 2010 als redelijk en proportioneel beoordeelde. En dus zal het bedrag van 250 miljoen euro  door het Grondwettelijk Hof worden goedgekeurd. Maar wat dan met het bedrag van 500 miljoen in 2012? Men kan moeilijk het voorstel van Groen – een bijdrage van 1,2 miljard euro – of het voorstel van N-VA dat sprak op een bedrag van 750 miljoen euro als onredelijk van de hand doen – u weet wel, het Grondwettelijk Hof zal die bedragen toch als onredelijk verwerpen – en dan tezelfdertijd afkomen met een plan om volgend jaar de nucleaire bijdrage naar 500 miljoen euro te brengen. Waarom zal dit dan niet evengoed als onredelijk en niet proportioneel worden beoordeeld door het Grondwettelijk Hof.
Neen, dames en heren, nu was de uitgelezen kans om knopen door te hakken, en een evenwichtige, onderbouwde nucleaire repartitiebijdrage op papier te zetten en te laten goedkeuren. Wat u nu doet, is opnieuw een enorm kerstcadeau richting Frankrijk sturen. Want niet toevallig is de Franse overheid meerderheidsaandeelhouder van het elektriciteitsbedrijf GdF Suez, de grootste nucleaire producent van België. Frankrijk laat groeten en komt er dus – dankzij onder andere de Vlaamse partijen in deze regering – opnieuw zeer goedkoop van af. 

Geen opmerkingen: