POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

donderdag 24 februari 2011

Verfransing gaat door

Volgend cijfergegeven geeft aan dat de verfransing in de Vlaamse Rand rond Brussel gewoon doorgaat. Als we die willen stoppen, zit er niets anders op dan een beleid te voeren, dat er inderdaad toe leidt dat een en ander gestopt wordt, in casu zelfs omgekeerd wordt. Wij citeren uit het immer interessante tijdschrift “De Zes”, uitgave februari-april 2011, nr. 3:
“Het documentatiecentrum van de Rand verzamelt op zijn webstek interessante cijfers in verband met het taalgebruik in de faciliteitengemeenten. In de gemeenten met taalfaciliteiten hebben de belastingplichtigen de keuze om hun belastingaangifte in het Nederlands of het Frans in te vullen. Voor de zes gemeenten samen gebeurde dat in 2009 nog voor 30,6% in het Nederlands tegenover 32,5% in 2006.Voor Wemmel was dat nog 40,2% Nederlandstalige aangiften in 2006 tegenover slechts 37,65% in 2009. Een beangstigende achteruitgang op slechts drie jaar tijd”.Wie zich op “De Zes” wil abonneren, kan dat door een abonnement dan wel een steunabonnement te nemen. Een abonnement kost slechts 3 euro, een steunabonnement krijgt u vanaf 13 euro. Rekeningnummer: BE82 4366 2473 9168 op naam van Komitee der Randgemeenten, Schavei 23A, te 1630 Linkebeek.Geen opmerkingen: