POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

donderdag 10 februari 2011

Van woorden en daden….

Volgend bericht stond gisteren op de nationale webstek van het Vlaams Belang, en kan ik, moét ik integraal brengen, want dit kan toch echt niet:


“Enige tijd geleden verscheen het bericht dat Frieda Brepoels (N-VA) in het Europees Parlement een verslag had goedgekeurd waarin onder andere gepleit werd voor de goedkeuring en ratificatie van het Europees Kaderverdrag voor de nationale minderheden. De Franstaligen dringen daar al jaren op aan, zodat ze verder de taalwetgeving kunnen uithollen en de facto faciliteiten kunnen opeisen in heel Vlaanderen. Daarop kwamen nogal wat verbaasde reacties in de zin van: is het echt waar dat de N-VA zoiets heeft goedgekeurd?Het is inderdaad echt waar. Frieda Brepoels keurde in december het verslag-Gàl goed in Straatsburg. En er staan in dat bewuste verslag overigens nog meer vreemde dingen. Zo is er paragraaf 20, waarin wordt gesteld: “(…) vestigt de aandacht op de recente heropleving van nationalisme, vreemdelingenhaat en discriminatie in een aantal lidstaten en benadrukt dat de Commissie een centrale rol moet spelen bij de preventie en bestrijding van deze mogelijke schendingen van de grondrechten.” Nationalisme - en dus ook Vlaams-nationalisme - wordt in deze tekst dus gelijkgesteld met racisme en schendingen van de grondrechten, en moet dus ’bestreden’ worden...In paragraaf 31 wordt dan weer gepleit voor een versterking van de rol van het FRA (‘agentschap voor de grondrechten’), de Europese variant van het ‘Centrum voor gelijke kansen en racismebestrijding’ in ons land. Dat FRA is een miljoenenverslindende kolos die de ene onzinnige 'studie' na de andere produceert, zoals de recente baanbrekende studie waaruit blijkt dat “als je aan Marokkanen vraagt of ze gediscrimineerd worden die Marokkanen daarop ‘ja’ antwoorden”. Verrassend!Ooit verklaarde Bart De Wever dat het Centrum voor Gelijke Kansen de vrije meningsuiting bedreigt en afgeschaft moet worden, maar op Europees vlak meent de N-VA blijkbaar dat zo’n soort instanties versterkt moeten worden. Zoiets noemt men warm en koud blazen”.Ja, hoe zit het nu, N-VA?

Geen opmerkingen: