POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

woensdag 16 februari 2011

Duitstaligen zien het toch enigszins anders…

Franstaligen willen wel eens het beeld proberen verspreiden van het “ene, ondeelbare en onverwoestbare” Franstalige politieke front. Maar nu kregen de Franstalige partijen onlangs ook felle kritiek te slikken uit een hoek die niet evident is, uit de oostkantons met name.
De minister in de Duitstalige regering en voorzitter van de Duitstalige partij ProDG, de heer Paasche, “laakt de destructieve houding van de Waalse partijen. Hun houding bedreigt volgens hem de toekomst van België”, aldus een verslag in Het Nieuwsblad (08.02.3011).Het volstaat, aldus Paasch, te verwijzen naar de resoluties van het Vlaams Parlement die in 1999 ongeveer unaniem werden goedgekeurd, om te beseffen dat de vraag naar fundamentele hervormingen door een brede meerderheid in Vlaanderen wordt gedragen. Het zal niets oplossen met de eisen van de Vlaamse meerderheid te blijven negeren.Wijze woorden, die niet veel zullen uithalen, geachte heer Paasch. Franstalige partijen kennen de institutionele instrumenten – mede met hulp van de traditionele Vlaamse partijen ingevoerd – maar al te goed om alle gerechtvaardigde eisen tegen te houden. De kwadratuur van de cirkel? In België dagdagelijkse realiteit.

Geen opmerkingen: