POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

vrijdag 25 februari 2011

Verbied de boerka (en ontmoedig de hoofddoek)

Op een weblog, Hoeiboei, ontwikkelde ene Claire Berlinksi onlangs de evolutie van haar argumenten, waardoor ze voor zichzelf gekomen was tot de conclusie dat Europa zo snel als mogelijk het dragen van de boerka helemaal uit het straatbeeld moet verbannen. Nochtans sympathiseerde ze een aantal jaren geleden nog met de stelling dat het Turkse hoofddoekverbod bijzonder discriminerend was. Ze heeft deze stelling echter radicaal herzien. Waarom?
“Het argument dat het kledingstuk in de islam geen religieuze verplichting is, is goed gevonden maar niet relevant. Miljoenen moslims geloven immers dat het wel zo is, en de staat is niet bevoegd om zich bezig te houden met koranexegese. De keuze voor de hoofddoek is voor veel vrouwen een eerlijke expressie van een zeer persoonlijk religieus gevoel. Hen daarvan weerhouden is discriminerend, bedreigend en gaat niet samen met de tradities van de Verlichting in het Westen. Het is bovendien wreed om van een vrouw te eisen dat zij delen van haar lichaam onthult die haar gevoel voor ingetogenheid juist dwingt te bedekken, voor zo’n vrouw is de eis net zo tiranniek, vernederend en arbitrair als een wet die dicteert dat vrouwen hun borsten moet ontbloten”.

Dit is allemaal waar, zegt mevrouw Berlinksi, en “toch moet de boerka verboden worden. Alle soorten hoofddoeken moeten, indien niet verboden, dan toch sterk ontmoedigd en gestigmatiseerd worden. De argumenten tegen een verbod zijn logisch en principieel. Ze zijn echter ook mager en onvoldoende. Ze missen iets wezenlijks: Als Europa nu niet opstaat tegen de hoofddoek- en de opvattingen over vrouwen die zij representeert -dan zullen er binnen één generatie veel steden in Europa zijn waar geen enkele ongesluierde vrouw nog comfortabel en veilig kan wandelen”.

In een blog van de New York Times keerde de filosofe Marthe Nussbaum zich onlangs tegen een verbod en stelde dat boerkadraagsters beschermd zouden moeten worden tegen “subtiele vormen van discriminatie”. Het was een volmaakt voorbeeld van een filosoof op de toppen van haar macht. Nussbaum schreef:“ Vroeger vond ik dat het hoofddoekverbod in Turkije gerechtvaardigd was, omwille van het onontkoombare staatsbelang- ik geloofde destijds dat vrouwen fysiek geweld riskeerden als ze ongesluierd door het leven gingen, tenzij de regering ingreep door de sluier voor allen te verbieden. Tegenwoordig is de situatie in Europa heel anders, daar zal zelfs de schaars geklede vrouw niet met fysiek geweld bejegend worden”. Nussbaum zit er helemaal naast, aldus mevrouw Berlinksi. Er zijn nu al veel wijken in Europa waar schaars geklede vrouwen niet veilig zijn.Allerlei fundamentele rechten in het Westen, in Europa, botsen met elkaar. Vrijheid van meningsuiting, vrijheid van godsdienst, vrijheid van vereniging, het fundamenteel recht op vrijheid. Allemaal botsen ze met elkaar, en dat allemaal door de komst van de zogenaamde multiculturele maatschappij, de infiltratie van vreemde culturen in onze eigen cultuur, en vandaar het botsen van fundamentele rechten (én de toepassing ervan) met elkaar. Het wordt tijd dat we een fundamenteel recht toevoegen en helemaal bovenaan het lijstje zetten: het recht op behoud van de eigen identiteit!Geen opmerkingen: