POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

woensdag 11 juni 2008

Wij zijn allemààl Ieren!

Toen het Europees Parlement in Straatsburg op 20 februari 2008 de ratificatie van het EU-hervormingsverdrag aannam, werd met overweldigende meerderheid (499 tegen 129 stemmen) ook een aanvraag verworpen, waarin de EU zich verplichtte “het resultaat van het Ierse referendum te respecteren”. Op democratische wijze besliste een parlement om het resultaat van een democratisch beslissingsproces niet te respecteren.

De toenmalige Sovjetdissident Vladimir Boekovski vond de vergelijking tussen de EU en de USSR best wel kunnen: “Net als de Sovjet-Unie draagt ook de EU de kiem van het verval in zich”, liet hij noteren.

De Ieren zijn de enige Europeanen die zich dus in een referendum op 12 juni zullen kunnen uitspreken over het EU-hervormingsverdrag. In België durft men dit niet meer – al is het maar om onze partij niet teveel wind in de zeilen te geven inzake de kwestie van het Turkse lidmaatschap, herinnert u het zich nog?

Opvallend in de politieke strijd in Ierland: ook hier juichen alle systeempartijen – ongeacht of ze nu links of rechts staan – de nieuwe EU-structuren toe. Eén partij bedreigde haar parlementairen dat ze automatisch uit de partij zouden worden gezet, mochten ze het in hun hoofd halen om het verdrag af te keuren. Een recente opiniepeiling toonde trouwens aan dat het percentage neen-stemmen de achterstand op het aantal ja-stemmen aan het inlopen is, wat misschien wel een verklaring is voor de zenuwachtigheid. Stel u voor dat het soevereine volk van Ierland het EU-hervormingsverdrag zou afkeuren….

Alleen het onafhankelijke en nationalistische Sinn Fein spreekt zich uit tegen het nieuwe EU-verdrag. “Het tast niet alleen de jarenlange neutraliteit van Ierland aan, maar het betekent ook een inbreuk op de soevereiniteit van onze eiland”, aldus een woordvoerder. Wat Sinn Fein als links-nationalistische partij kritiseert, wordt ook in gans Europa door allerlei EU-kritische en identitaire groepen en partijen gehekeld. Ook voor het Vlaams Belang kan dit verdrag niet: de immigratie wordt er als het ware door geïnstitutionaliseerd, als volk hebben we daarentegen geen enkel vetorecht in die zaken die voor ons fundamenteel zijn. En we kunnen zo nog een tijdje doorgaan.

Soms lijkt het wel alsof deze Europese superstaat die de EU is, de Europeanen voor de volgende keuze wil stellen: het is of de EU of democratie. En dat in het continent waar de democratie juist ontstond….

We kijken met meer dan gewone belangstelling uit naar de resultaten van het Ierse referendum.

Geen opmerkingen: