POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

woensdag 4 juni 2008

Een strenger immigratiebeleid?

Zonder overdrijven kan men stellen dat het Vlaams Belang, en in eerste instantie het Vlaams Blok, de eerste partij in België was die de migratie ter discussie zette. Die de migratieproblematiek in het politiek debat bracht. Opeenvolgende regeringen (ongeacht of ze nu bevolkt werden door christendemocraten, socialisten of liberalen) kondigden wat maatregelen af, die allemaal dode letter bleven en zetten doodleuk – om vooral toch de multicultilobby niet tegen de haren in te strijken – het pamperbeleid verder.

Ondertussen groeide het legertje illegalen in ons land aan. Ook de rest van West-Europa kende hetzelfde fenomeen, want ook daar ontbrak elk krachtdadig beleid. Paars – u weet wel, het beleid dat ging breken met elk obscurantisme – zette de illegalen niet buiten, neen, ze vond er niets beter op dan ze massaal te regulariseren, waarmee ze, bewust of onbewust, in elk geval de deur weer volop openzette voor de volgende generatie gelukzoekers.

Ook inzake migratie, en vooral het stoppen van de migratie, bakt deze regering Leterme er niet veel van. Minister van Asielbeleid en Migratie, mevrouw Turtelboom (Open VLD) probeert in elk geval de indruk te geven een ‘harde tante’ te zijn, die ‘eindelijk eens paal en perk zal stellen aan de misbruiken’. In de praktijk stellen we alleen vast dat ze de kool en de geit spaart. Ze zégt dat er geen algemene nieuwe regularisatie komt, maar het puntensysteem waarmee ze bepaalde illegalen wil regulariseren, komt (Gazet van Antwerpen, 29.05.2008) neer op een nieuwe regularisatiegolf.

Kun je een slechter signaal geven? Op een moment dat men overal in Europa tot de vaststelling komt dat men naar een veel strenger immigratiebeleid moet, in België een nieuwe regularisatie voorbereiden. Zo kan men onder de titel “EU werkt aan streng immigratieplan” in de Nederlandse krant De Telegraaf (28.05.2008) lezen: “De idee is ook dat EU-landen geen generaal pardon meer mogen afkondigen voor illegalen (…) Het Franse voorstel bepleit ook dat landen de uitzetting van illegalen gelijktrekken. Nu wordt maar een op de drie opdrachten tot uitzetting echt uitgevoerd”.

Toch gaat ook het nieuwe EU-beleid nog niet ver genoeg. Er moet eerst en vooral een echte én gecontroleerde immigratiestop komen. Er moeten voldoende hoge sancties voorzien zijn op wie de regels overtreedt en de sancties moeten ook daadwerkelijk worden uitgevoerd. En tenslotte moet er een efficiënt en effectief uitwijzingsbeleid komen.

Wij zijn in België nog lang niet aan de nieuwe patatjes, geloof mij vrij.

Geen opmerkingen: