POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

vrijdag 13 juni 2008

Bric en België

Dat de Belgische overheid de Vlaamse economische belangen slecht verdedigt, schreef ik al bij herhaling op deze webstek en op andere plaatsen. Heel wat Vlaamse ondernemers hebben ondertussen dezelfde ervaring en hebben de psychologische omslag gemaakt: voor hen heeft de Belgische federale overheid afgedaan, want die slaagt er toch niet in om zelfs de primaire, de allerfundamenteelste rechten te garanderen.

Deze inschatting blijkt ook uit de cijfers, zo blijkt nu. België blijkt heel weinig voordeel te halen ui de geweldige economische groei in de zogenaamde BRIC-landen: Brazilië, Rusland, India en China. Die landen groeien al jaren in een tempo van meer dan 9% per jaar en zullen in de komende jaren voor diepgaande verschuivingen zorgen in de wereldeconomie. De Standaard kopt: “België verliest zwaar marktaandeel in snel groeiende landen” (12.06.2008)

Het gaat in de eerste plaats om cijfers over massale invoer van Westerse goederen in deze nieuwe markten. België moet zich tevreden stellen met kruimels. Het consultantsbureau Arthur D. Little bekeek de evolutie van 2002 tot 2006 en “stelt vast dat ruim een kwart van de Zuid-Koreaanse uitvoer naar de BRIC-landen gaat, gevolgd door Australië met bijna 19% en Japan met 16,6%. België komt pas op de 16de plaats, met een magere 3,9%. België moet alle buurlanden laten voorgaan, met uitzondering van Nederland”.

Nog verontrustender vindt het adviesbureau Little de evolutie: België raakt steeds verderop. “Het aandeel van onze export naar de BRIC-landen in de totale uitvoer is tussen 2002 en 2006 slechts met 9,1% gestegen, terwijl het OESO-gemiddelde 58,9% bedraagt (…). Koploper is IJsland met een toename van 185%, gevolgd door Luxemburg met 160%. Duitsland, Frankrijk en Nederland zagen hun exportaandeel met respectievelijk 40, 56 en 44% toenemen”.

In de grafiek van de groei van het exportaandeel naar BRIC-landen staat België op een schamele 27ste plaats. Benieuwd hoe Vlaanderen het er vanaf heeft gebracht. België heeft het in de jaren van Paars – wat Verhofstadt en andere paarse goeroes mogen beweren – helemaal niet zo goed gedaan. Tenzij dan op het vlak van de homohuwelijken en het drugsgedoogbeleid, natuurlijk.

Geen opmerkingen: