POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

vrijdag 20 juni 2008

Vlaamse vennootschappen in verhouding méér gecontroleerd

Om te meten in welke mate Vlaamse vennootschappen in verhouding tot Waalse en Brusselse vennootschappen (vennootschappen met zetel in Brussel, Wallonië of Vlaanderen) worden gecontroleerd, moet men heksentoeren uithalen. Idem als men wil meten in welke mate Vlaamse vennootschappen zich aan de vennootschapswetgeving houden en bijvoorbeeld op tijd hun jaarrekeningen neerleggen. Heksentoeren, omdat België – in vergelijking met Nederland – een land zònder cijfers lijkt. Men moet drie, vier verschillende mondelinge vragen stellen, men moet enkele websteks uitvlooien en tenslotte moet men gaan extrapoleren. De resultaten hieronder zijn dus extrapolaties en moeten met enige voorzichtigheid worden gehanteerd, maar de richting, de trend is in elk geval overduidelijk.

Volgens officiële cijfers waren er in 2007 in Vlaanderen ongeveer 480.000 kmo’s actief, en daarboven nog eens 2.886 bedrijven met meer dan 50 werknemers. Ongeveer de helft daarvan hebben een vennootschapsvorm en moeten zich dus houden aan de vennootschapswetgeving.
Door extrapolatie komen we in Brussel en Wallonië tot ongeveer 62.000 en 90.600 vennootschappen.

Ik vroeg de minister naar het aantal vennootschappen die helemaal géén jaarrekening neerlegden. In Vlaanderen betrof dit in 2005 ongeveer 7% van alle vennootschappen, terwijl dat in Wallonië 11% van de vennootschappen betrof en in Brussel zelfs 18%. Of met andere woorden: terwijl Vlaanderen goed is voor ongeveer 61% van alle Belgische vennootschappen, bedraagt het aandeel Vlaamse vennootschappen in de Belgische vennootschappen, die geen jaarrekening hebben neergelegd in 2005, slechts 45%. Minder dan de helft dus.

Vlaanderen scoorde ook beduidend beter als het erom ging te meten of de vennootschappen de verplichte jaarrekening binnen de gestelde termijnen neer te leggen: 22% van de Vlaamse vennootschappen waren iets te laat, terwijl dat in Wallonië om 32% van de vennootschappen ging en in Brussel om 30%.

Nochtans en ondanks het feit dat vennootschappen met zetel in Vlaanderen blijkbaar beter en sneller vennootschapsbelasting betalen, hun jaarrekeningen op tijd betalen, kortom zich veel beter aan de vennootschapswetten houden, blijkt de Belgische overheid het nodig te vinden om in verhouding véél meer Vlaamse vennootschappen te controleren! Zo werden opnieuw in 2005 niet minder dan 19.084 btw-dossiers inzake vennootschappen door de controlecentra geopend, waarvan niet minder dan 70% in Vlaanderen. Inzake vennootschapsbelasting legden de centra 15.609 dossiers aan, en ruim 67% daarvan tegen Vlaamse vennootschappen. Hetzelfde beeld verschijnt als het gaat over dossiers inzake personenbelasting.

Dus van twee één: ofwel zijn er inderdaad meer Brusselse en Waalse zondaars, en dan moet daar méér controle worden georganiseerd. Ofwel worden in Vlaanderen teveel controles uitgevoerd. Eens te meer blijkt dat alle Belgen gelijk zijn voor de wet, maar de enen net weer iets gelijker dan de anderen.

Geen opmerkingen: