POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

dinsdag 17 juni 2008

Drugsproblemen groter dan verwacht.

Als nationalistische partij hebben wij van in het begin van onze partij gewaarschuwd voor de lichtzinnigheid waarmee men in België en in de rest van Europa met de drugproblematiek omging. Opvang van drugsverslaafden en allerlei infocampagnes om het gebruik van drugs te ontraden, zijn zeker noodzakelijk. Wij hebben echter altijd volgehouden dat een drugsbeleid zonder repressief luik – zoals het ‘gedoogbeleid’ van Paars in België – er eigenlijk alleen maar toe leidt dat de drugsproblemen verzwaard worden. Opvang van de slachtoffers, jazeker, maar niet zonder dat de drugshandel zelf verboden en vervolgd wordt.

Wij hebben ook steeds volgehouden dat België de drugsproblematiek altijd schromelijk heeft onderschat, en ook daar lijken allerlei cijfers ons in het gelijk te stellen. Spijtig genoeg weliswaar. Zo kan men in Het Laatste Nieuws (13.06.2008) lezen dat “in ons land jaarlijks 1,75 ton cocaïne wordt gebruikt. Omgerekend zijn dat bijna 50.000 doses per dag, veel meer dan tot nu toe werd aangenomen”. Dit allemaal bleek uit onderzoek van de universiteiten van Antwerpen en Luikt.

Wat dit aan economische waarde betekend, hebben de universiteiten ook berekend: jaarlijks zou ongeveer 70 miljoen euro aan drugs wordt uitgegeven, of in oude franken omgerekend: 2,8 miljard bef. En terwijl we toch aan het rekenen zijn: in Metro (11.06.2008) kan men een berekening vinden van het drugsbeleid in ons land: jaarlijks wordt bijna 30 euro per inwoner besteed aan drugsbeleid. Andere Europese landen besteden veel meer aan hun drugsbeleid. In Nederland en Zweden is dat meer dan 100 euro per inwoner, maar die landen waren dan ook jarenlang gezegend met een ‘paars beleid’ dat drugs ‘gedoogde’, in de veronderstelling dat men op die maneir een ‘progressieve politiek’ voerde. De gevolgen van het drugsgedoogbeleid in België – gestart met medeweten van CD&V en tot volle bloei gekomen onder Paars – zijn nog niet ten volle zichtbaar; Wij voorspellen dan ook een stijging van de kosten van het drugsbeleid in België.

Geen opmerkingen: