POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

woensdag 8 januari 2014

Niet alleen voorstanders van legaliseren van druggebruik

Verschillende instanties, ook en zelfs burgemeesters, experimenteren met ruimtes waar gebruikers van softdrugs op “een veilige manier” hun drugs kunnen gebruiken. Die ruimtes werden gelegaliseerd. Maar er komt – gelukkig maar – ook tegenwind opzetten. Onder andere van de directeur van CAD Limburg.

In steden als Gent, Antwerpen en nu dus ook Luik gaan stemmen op om drugsoverlast aan te pakken door dat gebruik in gecontroleerde ruimtes toe te laten. Enkele CAD-verantwoordelijken (geciteerd in Het Belang van Limburg, 04.12.2013) zijn zeer scherp: “Het idee van legale gebruikersruimtes is er vooral op gericht om gebruikers van straat te halen. Het is een grootstedelijk alternatief om problemen van overlast onder controle te krijgen. Het is dus allerminst een gezondheidsmaatregel want gebruikers worden niet behandeld”.  Een institutionalisering van de marginaliteit dus.   

Geen opmerkingen: