POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

vrijdag 10 januari 2014

Gemiddeld twee steekpartijen in België, steeds meer vreemdelingen betrokken

Ik voelde de Minister van Binnenlandse Zaken, Joëlle Milquet (cdH), aan de tand over de evolutie van het aantal steekpartijen in België. Uit de cijfers blijkt in de eerste plaats dat het aantal steekpartijen in België op 5 jaar tijd licht is gedaald. Maar twee steekpartijen per dag blijft een écht zware tol, vind ikzelf.
Verontrustend is in elk geval de evolutie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Waar de andere gewesten, en vooral het Vlaams Gewest, een daling kennen,  in het Vlaamse Gewest bijvoorbeeld van 378 in 2008 naar 286 in 2012, is er in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest integendeel sprake van een forse stijging: van 117 in 2008 naar 149 in 2012 en zelfs 166 in 2011. Het aandeel van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in het aantal steekpartijen steeg van 14% naar 21%.

Ook verontrustend, naar mijn bescheiden mening, zijn de cijfers die verwijzen naar het daderprofiel. In 2008 bijvoorbeeld hadden 513 van de 736 daders van steekpartijen de Belgische nationaliteit – een aandeel van ruim 70% dus – in 2012 is dat aantal gedaald tot 397 op een totaal van 583, ongeveer 68%. De Minister geeft inderdaad ook in de cijfers toe dat in verhouding steeds meer vreemdelingen (zowel van de Europese Unie, als buiten de Europese Unie) betrokken zijn in steekpartijen – in 2012 ruim 32%. 

Geen opmerkingen: