POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

dinsdag 7 januari 2014

Kleine bedrijven worden het zwaarst belast

Opvallend in een studie die het economisch weekblad Trens liet uitvoeren: het verschil tussen grote en kleine bedrijven wat betreft de belasting op het bedrijf door de loonlasten. In ondernemingen met meer dan 200 werknemers stegen de loonkosten met 5,2%, in micro-ondernemingen was dat met liefst 11,5%. Kleine ondernemingen hebben in 2012 veel meer te lijden gehad onder de financiële en de economische crisis, zoveel is duidelijk.
Niet alleen de last van de lonen, maar uit een verslag in De Tijd blijkt dat ook de belastingen dubbel zo hoog zijn. De werkgeversbijdragen in kleine bedrijven liggen hoger. Het aandeel daarvan in de totale personeelskosten bedraagt 23,5% tegenover 21,8% in grote ondernemingen.

Vlaanderen is hét land van familiebedrijven, van middelgrote maar verschillende honderdduizenden kleine ondernemingen. Als we dat zo willen houden, zal duidelijk méér moeten worden ingezet in steunmaatregelen voor KMO. De regeringen schieten op dat vlak duidelijk te kort. 

Geen opmerkingen: