POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

woensdag 29 januari 2014

Steeds meer opnames voor drugs- of alcoholproblemen

Uit cijfers die ik van de minister van Volksgezondheid, mevrouw Laurette Onkelinx (PS) ontving, blijkt het aantal diagnoses voor problemen met drugs, alcohol of psychofarmaca, als het aantal opnames van personen in ziekenhuizen met dergelijke drugsproblematiek in stijgende lijn gaat. De minister beklemtoont dat zij slechts cijfers tot en met 2011 ter beschikking heeft, het Vlaams Belang dringt al langer dan vandaag aan op geïntegreerde en actuele cijfers.
Wat de opnames in psychiatrische ziekenhuizen en psychiatrische afdelingen van ziekenhuizen betreft van mensen met een zwaar afhankelijkheidsprobleem, blijkt de toename vrij beperkt: op 2 jaar tijd van 23.196 naar 23.495 personen, een stijging van 1,2%. Ziekenhuizen en psychiatrische klinieken op het Vlaams grondgebied zijn goed van 64,3% van alle opnames, en ten opzichte van 2009 steeg het aantal in 2011 nog met 3,5%, terwijl het aandeel in het Waals Gewest daalde met 4,5% tot 8,1% van de opnames.
Het beeld van de opnames van personen in niet-psychiatrische afdelingen, in de gewone ziekenhuisafdelingen, is verschillend, omdat er in ziekenhuizen in het Waals Gewest niet minder dan 42.830 werden opgenomen met afhankelijkheidsproblemen, tegenover 35.288 in het Vlaams Gewest. De stijgende tendens is ook hier het grootst in het Vlaams Gewest – een stijging van 10%. De stijging in het Waals Gewest (+3,4%) en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (+2,3%) is beperkter.

Alles bijeen werden in 2010 in het Vlaams Gewest 49.931 opgenomen voor drugs- of alcoholproblemen, in het Waalse Gewest 49.055 en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 19.156. Opmerkelijk tot slot is de stijging van het aantal opnames in psychiatrische klinieken: een stijging van 26% op een jaar tijd, 2010 ten opzichte van 2009. Het Vlaams Belang zal aandringen op het sneller ter beschikking stellen van meer recente cijfers.  

Geen opmerkingen: