POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

woensdag 22 januari 2014

Vier maal zoveel valse eurobiljetten in beslag genomen

Uit het antwoord van de minister van Binnenlandse Zaken, mevrouw Joëlle Milquet (cdH), op mijn schriftelijke vraag blijkt dat het aantal in beslaggenomen valse, nagemaakte eurobiljetten de jongste jaren exponentieel aan het groeien is. In 2008 bijvoorbeeld werden slechts 336 valse eurobiljetten in België in beslag genomen, in 2012 was dat aantal gestegen tot 4.568, een vertienvoudiging dus op amper 5 jaar.

De minister gaf ook cijfers vrij van het eerste semester van 2013. Tijdens de eerste zes maanden werd een verviervoudiging vastgesteld van het aantal in beslaggenomen valse eurobiljetten: bijna 17.000. De federale politie beschikt spijtig genoeg niet over gecentraliseerde gegevens betreffende de exacte herkomst van de nagemaakte biljetten, maar de Minister kon wel meedelen dat volgens haar informatie 80 à 85% van de valse biljetten uit het buitenland komt. Hoofdzakelijk kan de productie hiervan worden toegeschreven aan criminele organisaties die in Frankrijk, Italië (ongeveer 70%), Bulgarije, Colombia en Peru zijn gevestigd. “Wat de twee laatste landen betreft, is de productie van vals geld waarschijnlijk nauw verbonden met drugstrafiek”.  

Geen opmerkingen: