POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

dinsdag 21 januari 2014

Euro doet ons de das om

Uit de actuele berichten van de webstek van het Vlaams Belang: “België zal verder wegzakken in de economische ranglijst. Dat voorspelt het Britse onderzoeksinstituut Centre for Economics and Business Research (CEBR). Waar we vandaag de 24ste plaats bezetten zal België tegen 2028 niet meer te bespeuren zijn in de top 30 van best presterende landen. Naast ons ongunstig fiscaal regime is het opvallend dat de verplichting om zwakke eurolanden te redden wordt aangehaald als een van de voornaamste oorzaken van de sterke terugval. Eerder maakte het Vlaams Belang reeds een analyse van de Europese transfers waaruit bleek dat Vlaanderen de grootste nettobetaler is van de hele EU.
Duitse mark
Het CEBR voorspelt ook dat de Britse economie de Duitse tegen 2030 van zijn Europese troon zal stoten. Volgens het CEBR wordt eeuwige numero uno Duitsland meegesleurd in de reddingsoperaties van de euro en zou enkel een terugkeer naar de Duitse mark dit kunnen voorkomen. ''Een Duitse economie op basis van de mark zou vele jaren, wellicht nooit, worden ingehaald door het Verenigd Koninkrijk,” aldus het rapport.
Maar ook Nederland blijkt beter af te zijn zonder de heilige euro. Zo stelt het rapport dat “de groei van Nederland wordt beknot door de zwakke prestaties in andere eurolanden.” Lees: Portugal, Ierland, Italië, Griekenland en Spanje.

Opdeling muntunie

Het Vlaams Belang voelt zich gesterkt door dit rapport aangezien wij steeds van oordeel zijn geweest dat de muntunie een stap te ver was die op termijn een molensteen om onze gezamenlijke welvaart en ons welzijn zou betekenen. De euro moet daarom in zijn huidige vorm ophouden te bestaan en vervangen worden door een opdeling in verschillende muntunies die beter aansluiten bij de interne Europese verschillen in economische organisatie, productiviteit en bedrijvigheid. Enkel zo kunnen we ons welvaartsmodel op peil houden”.

Geen opmerkingen: