POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

dinsdag 28 januari 2014

Uittreksels uit toespraken in Blankenberge en Oostende

Goede mensen, ik wil uw appetijt niet helemaal bederven. Maar ik moet u helaas wel confronteren met de vrij dramatische veiligheidstoestand in België. U weet dat het Vlaams Belang zich in de verschillende parlementen weert als een duiveltje in een wijwatervat. Wij proberen met z’n allen zoveel als mogelijk cijfers te ontfutselen, al is dit niet altijd even gemakkelijk. Zo erkende de Minister dat er wekelijks 5 groepsverkrachtingen in dit land plaatsgrijpen, groepsverkrachtingen die omzeggens niet worden vervolgd. Het gaat – vooral dan in het Brusselse – vooral om een praktijk van de zogenaamde zwarte bendes. Zwart heeft in dit geval niets met politiek of Tweede Wereldoorlog te maken, maar alles met de huidskleur van de daders. Op de vraag van het Vlaams Belang of een etnisch gerichte aanpak van de criminaliteit zich dan niet opdringt om het fenomeen efficiënt aan te pakken, weigerde ze te antwoorden. In het buitenland gaat men gaandeweg over tot een meer etnisch gericht vervolgingsbeleid, in België weigert men dat, en de reden is natuurlijk duidelijk.
Nog zo’n cijfer dat het Vlaams Belang kon ontfutselen, cijfers over steekpartijen. Incidenten dus waarbij steekwapens worden gebruikt, niet onmiddellijk zaken die in het verleden veel voorkwamen bij Vlamingen. Welnu: Het aantal feiten van moord, doodslag en verwondingen met een steekwapen is tussen 2000 en 2009 verviervoudigd. In 2000 waren er 219 steekpartijen. In 2009 was dat aantal opgelopen tot 849, of maal 3,8. De evolutie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is bijzonder verontrustend. Waar de andere gewesten, en vooral het Vlaams Gewest, sinds 2008 een lichte daling kennen,  in het Vlaamse Gewest bijvoorbeeld van 378 in 2008 naar 286 in 2012, is er in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest integendeel sprake van een forse stijging: van 117 in 2008 naar 149 in 2012 en zelfs 166 in 2013. Het aandeel van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in het aantal steekpartijen steeg van 14% naar 21%.
Ook verontrustend zijn de cijfers van de nationaliteit van de dader. In 2008 bijvoorbeeld hadden 513 van de 736 daders van steekpartijen de Belgische nationaliteit – daar kunnen dus een aantal nieuwe Belgen bij zitten – een aandeel van meer dan 70% dus. In 2012 is dat aantal gedaald tot 397 op een totaal van 583, ongeveer 68%. De Minister geeft toe dat in verhouding steeds meer vreemdelingen (zowel van de Europese Unie, als buiten de Europese Unie) betrokken zijn in steekpartijen – in 2012 al meer dan 32% en dat is een verontrustende, maar geen onverwachtse stijging als men het lakse vreemdelingenbeleid van de opeenvolgende Belgische regeringen beschouwt.
Ook wat inbraken, inbraken met geweld, winkeldiefstallen, diefstallen bij particulieren betreft, blijven de cijfers stijgen. Zo antwoordde minister Milquet op een schriftelijke vraag van het Vlaams Belang dat het aantal inbraken op 5 jaar tijd met meer dan 20% is gestegen.  Rondtrekkende daderbendes zijn volgens minister Milquet verantwoordelijk voor “20 à 40 procent van bepaalde criminele fenomenen”. En sinds vorige week weten we van Milquet dat 70% van die rondtrekkende daderbendes vreemdelingen zijn. Terwijl de criminaliteit stijgt, worden politiemensen ingezet in totaal overbodige taken. Neem nu de illegalen die blijven komen en die een verblijfsvergunning vragen, en velen van hen zonder dat ze daar aanspraak kunnen op maken. Sommigen gaan zelfs verder, ik verwijs graag naar de groep van ongeveer 150 Afghanen die nu al maanden door Brussel trekken, en die gewoon een permanente verblijfsvergunning EISEN. Dat circus kost handenvol geld. Ik vroeg minister Milquet hoeveel het begeleiden van deze groep de politie had gekost: ruim 4.300 manuren werden al gepresteerd alleen al voor de opvolging van deze groep, een som van 200.000 euro, terwijl men eigenlijk gewoonweg de wet moet toepassen en moet overgaan tot repatriëring. België moet zowat het enige land ter wereld zijn waar uitgeprocedeerde illegalen straffeloos kruispunten kunnen blokkeren.
Ik hoop dat het voor u duidelijk is, dames en heren, dat het Vlaams Belang een meer dan belangrijke rol in het politiek bestel van dit onzalige land te spelen heeft, de rol van ambetante luis in de pels. Wij moeten steeds weer de kat de bel aanbinden, we moeten madame Non en haar opvolger alle kanten van de kamer laten zien, en haar blijven confronteren met het falend Belgisch veiligheidsbeleid. Ze kan het niet, en haar weigering om de cijfers van 2013 bekend te maken, wijst er volgens het Vlaams Belang op dat de resultaten voor het afgelopen jaar niet goed zijn. Hoe kunnen ze ook goed zijn trouwens? Er zijn geen grenzen meer, en onze politiemensen kunnen nog zo goed hun best doen, het vervolgingsbeleid geeft keer op keer niet thuis. Zo moest u net als ik in de krant lezen dat  een jonge Kameroener – een man van 18 jaar nota bene – die twee weken geleden een bejaarde dame van 87 jaar heeft verkracht, eigenlijk al had moeten veroordeeld zijn voor gelijkaardige feiten. In maart of april van dit jaar was hij al opgepakt voor verkrachting, maar werd dus onmiddellijk op vrije voeten geplaatst, een tweede verkrachting op één jaar tijd.

Maar wij, dames en heren, wij, de burgers van dit land, mogen geen doktersbriefje in een openbare vuilnisbak deponeren, of we riskeren een GAS-boete van 50 euro tot meer. Dames en heren, de weegschaal van vrouwe Justitia hangt in dit onzalige land duidelijk uit balans. En ik ben ervan overtuigd dat alleen het Vlaams Belang er voor kan zorgen dat de balans terugkeert. Met uw steun moet dat ook lukken! Het Vlaams Belang dankt u en rekent op u! Ik dank u voor uw aandacht. 

Geen opmerkingen: