POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

maandag 27 januari 2014

Is de volgende bankcrisis op komst?

In La Libre Belgique (03.01.2014) komt de Franse econoom en professor Roland Gillet aan het woord, die een nieuwe banken- en financiële crisis aankondigt, dit keer in Spanje. “De economische degradatie van Spanje en het extreem strenge beleid dat werd gevoerd, met het enorme verlies aan werkgelegenheid als gevolg, hebben de bankensector in Spanje nog kwetsbaarder dan vroeger gemaakt”.
Nochtans gaat het economisch een stuk beter met Spanje, de jongste maanden. Er is geen jeugdwerkloosheid van 56% zoals in Griekenland. Maar net als in Griekenland hoort men, aldus Gillet, steeds vaker de opmerking in Spanje: “Alles kunnen we aanvaarden, met uitzondering van hulp vanuit Europa…”.
Het financiële gat, door het failliet van vele bedrijven en door de achterstallen van betalingen door  particulieren werd veroorzaakt, bedraagt volgens de econoom ongeveer 100 miljard euro. Veel jongeren hebben absoluut geen geloof meer dat het goed komt. Het risico op bijkomende financiële druk op de banken wordt veel groter. Voeg daar massale ontslagen aan toe, en je hebt een explosieve cocktail die kan leiden tot belangrijke sociale onrust. Spanje is een land om in het oog te blijven houden…Geen opmerkingen: