POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

vrijdag 8 november 2013

Vlaming tevreden, maar toch met existentiële levensvragen

Uit het nieuwste rapport van de Vlaamse Regionale Indicatoren zou men kunnen lezen dat de Vlaming zeer tevreden is met zijn leven. Hij gaat als een gelukkig man door het leven, als we afgaan op vrij hoge score van 7,7 op 10. Tot we de resultaten gaan openspitten natuurlijk, en kijken waar de tevredenheid van de modale Vlaming zijn oorsprong vindt.
Zo blijkt het vooral in de privésfeer te zijn dat de Vlamingen zich met het meeste genoegen, met het meeste plezier beweegt. 97% van de gecontacteerde Vlamingen heeft mensen met hij of zij goed kan praten, bij wie men terecht kan, goede vrienden, goede sociale netwerken (om een modern woord te gebruiken).
8 op de 10 Vlamingen zijn ook tevreden over het onderwijs, een lichte daling, maar nog steeds een zeer hoog cijfer. Wetenschapslessen en lager onderwijs moeten beter.
Veel Vlamingen (de helft) is of was lid van een jeugdvereniging, meer dan de helft is actief in minstens één vereniging, 6 op 10 leest minstens één boek per jaar.
Wie bij de Vlamingen slecht, maar dan ook héél slecht scoort, zijn de instellingen, aldus Het Laatste Nieuws (15.10.2013). 11,8% heeft vertrouwen in de federale regering (waarbij gezegd moet worden dat dit percentage nog een percent lager is dan in 2011). De politieke partijen doen het met 16% amper beter. Ook de media, het gerecht, de koning, de Europese Commissie, de vakbonden doen het allemaal slecht.

De Vlaming wordt dus kritischer. Maar dat voelt u in uw omgeving allicht ook wel? 

Geen opmerkingen: