POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

dinsdag 26 november 2013

Libische regionalisten gaan over tot actie

Libië is één van de landen die zwaar werden getroffen door de Arabische Lente. Libië is ook een land waar de grenzen door de koloniserende staten indertijd zéér recht werden getrokken, en allicht véél te recht werden getrokken. Er werd met andere woorden geen rekening gehouden met etnische, regionale of tribale verschillen, en verschillende buitenlandse waarnemers hadden er al op gewezen dat dit zich zou wreken – vroeg of laat.
In één van de mijn bijdragen op deze webstek had ik het uiteenvallen van Libië in drie stukken aangekondigd. Het is nog lang zover niet, maar in de Franstalige editie van de gratis krant, Métro, kan men lezen (12.11.2013) dat Libische regionalisten tot de actie overgaan.
“De voorstanders van een federaal systeem in Libië, die de petroleumbedrijven in het oosten van het land blokkeren, hebben aangekondigd dat ze een eigen petroleumbedrijf zullen opzetten om het beleid in Tripoli een hak te zetten. Het voorlopig bewind van Cyrenaika (dat wordt wellicht ook de naam van het nieuwe land – PL) heeft de oprichting van een maatschappij voor gas en petroleum aangekondigd, en de oprichting van een regionale bank voor de streek”.
Misschien komt er toch nog iets goed uit de Arabische Lente? Vreemd ook dat we over deze kwestie weinig tot niets lezen in onze Vlaamse kranten, ook niet in de zogenaamde kwaliteitskranten…Het zou sommige mensen wel eens op gedachten kunnen brengen, zeker?Geen opmerkingen: