POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

donderdag 28 november 2013

Stijging aantal fietsongevallen

De Staatssecretaris voor Mobiliteit, Melchior Wathelet (cdH),  maakte in antwoord op een schriftelijke vraag cijfergegevens bekend, waaruit blijkt dat het aantal letselongevallen waarbij fietsers betrokken waren, in een tijdspanne van 5 jaar met ongeveer 6% is gestegen. In 2008 waren er 7.908 geregistreerde fietsongevallen met lichamelijke letsels, in 2012 steeg dat aantal tot 8.373. 23 ongevallen per dag dus.
Ik wilde vooral weten hoe het aandeel van de 65-plussers in het aantal fietsongevallen evolueerde. Staatssecretaris Melchior Wathelet had het in zijn antwoord over een geleidelijke stijging, maar uit zijn cijfergegevens bleek het aandeel op 5 jaar tijd met 21% te zijn toegenomen: van 1.151 in 2008 naar 1.393 in 2012. Het aandeel stijgt daarmee van 13,5% naar ongeveer 15%.

Het gezondheidsmagazine “Bodytalk” publiceerde een bijdrage waarin werd gewezen op het gevaar van elektrische fietsen voor ouderen. Op de vraag naar een uitsplitsing van de cijfergegevens naar elektrische fietsen kon de staatssecretaris echter geen antwoord geven: die gegevens worden niet bijgehouden in België. 

Geen opmerkingen: