POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

maandag 18 november 2013

Anderstalige lessen: Nederlands ondergraven

Frans, Engels of Duits in het middelbaar onderwijs: vanaf volgend jaar, september 2014 zal het mogelijk zijn om tot 20% van de vakken in een andere taal dan het Nederlands te onderwijzen. Ongeacht of het nu over aardrijkskunde, geschiedenis of zelfs wiskunde is. Opnieuw een zeer omstreden maatregel van de zeer omstreden Vlaamse minister Pascal Smet. Ouders zouden zelf mogen kiezen of hun kind les volgt in het Nederlands of in een andere taal.
Een totaal onbegrijpelijke maatregel, als u het mij vraagt. België heeft het Nederlands nooit in het hart gedragen, in een multiculturele staat als België was eigenlijk – en is eigenlijk – géén plaats voor een meerderheidstaal. Maar ook Vlaanderen gaat nu blijkbaar die weg op.
Men heeft het over de integratie van vreemdelingen die moeilijk verloopt. Terwijl alle specialisten het erover eens zijn dat een geslaagde integratie begint bij een succesrijke taalintegratie, draait de Vlaamse minister de logica om. Het kennisniveau bij nieuwkomers is al niet schitterend, we gaan het nog wat verminderen, blijkbaar…

Wie hiervan beter wordt? Minister Smet mag het mij gerust eens meedelen. Eens waren de Vlamingen in de wereld berucht om hun talenkennis. Die talenkennis berustte natuurlijk op een gedegen taalonderwijs. Dat niveau moet opnieuw worden gehaald, naar die kwaliteit moet men opnieuw streven! Maar de integratie van jonge migranten zal niet gemakkelijker verlopen als men aardrijkskundelessen aanbiedt in het Frans, het Engels…

Geen opmerkingen: