POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

donderdag 14 november 2013

Aantal beroepsziekten neemt af, maar communautaire kloof groeit nog aan!

Uit het antwoord van de Staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, Philippe Courard (PS), op mijn schriftelijke vraag  blijkt dat op een tijdspanne van 5 jaar het totaal bedrag aan uitkeringen voor beroepsziekten met 17,3% is gedaald: van 310 miljoen euro in 2008 tot 257 miljoen euro in 2012.
Ook het aantal werknemers dat op een uitkering voor beroepsziektes beroep doet, is in de loop van de betrokken periode gedaald, met 17,5%: van 123.336 werknemers in 2008 naar 101.835 in 2012.
Merkwaardig zijn de communautaire verschillen, die groot blijven. Het Waals Gewest blijft ook na al die jaren mijnsluiting véél meer werknemers tellen die op de beroepsziektewet beroep doen. In 2008 een aandeel van 51,5% (het Vlaams Gewest was goed voor 45,4%), in 2012 nog steeds een aandeel van 50,6%.
Ook op het vlak van de uitkeringen springen de communautaire verschillen duidelijk in het oog. Het aandeel van de uitkeringen voor beroepsziekten in het Waals Gewest bedroeg in 2008 53,7% van het totaal bedrag uitkeringen beroepsziekten, en dat aandeel steeg in 2012 zelfs tot 56,2% van alle uitkeringen.

Tot slot is het ook merkwaardig dat de gemiddelde uitkering beroepsziekte in het Vlaams Gewest tussen 2008 en 2012 gemiddeld daalde van 2.379 euro naar 2.262 euro. In het Waals Gewest steeg de gemiddelde uitkering van 2.632 in 2008 naar 2.807 euro in 2012. Een verschil van 20%!  

Geen opmerkingen: