POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

woensdag 27 november 2013

Méér overtredingen, maar steeds minder controles

Uit cijfergegevens dieik bij de minister van KMO’s, Zelfstandigen en Landbouw, mevrouw Sabine Laruelle (MR), opvroeg, blijkt dat de jongste jaren een opvallende stijging is van het aantal overtredingen vooral bij nachtwinkels wat de openingsuren betreft. Het Vlaams Belang dringt dan ook aan op méér controle van de openingsuren.
In 2008 werden er jaarlijks 533 controles uitgevoerd, in 2009 zelfs 2.350, maar de jongste 3 jaar – 2010, 2011 en 2012 – worden er gemiddeld slechts 350 controles uitgevoerd. Opvallend in de cijfers is de stijging van het aantal vastgestelde overtredingen bij nachtwinkels: in 2008 registreerde men op 87 controles van nachtwinkels 32% inbreuken op de openingsuren, 28 overtredingen. In 2011 en 2012 loopt het aantal inbreuken intussen op tot ongeveer 60% van het aantal controles.
Terwijl het aantal overtredingen op de openingsuren in de dagwinkels stilaan stagneert, maken de cijfers van minister Laruelle in elk geval duidelijk dat het steeds meer nachtwinkels zijn, die de regels betreffende openingstijden duchtig aan de laars lappen. Het aantal overtredingen in nachtwinkels bedroeg in 2008 slechts 14,8% van het totaal aantal overtredingen, in 2012 was dat aandeel al opgelopen tot bijna 26%. Méér controle is daarom aan de orde van de dag, aldus het Vlaams Belang.

In haar antwoord erkent de minister de problematiek, maar “gelet op haar inkrimpend personeelsbestand is het inzetten van meer personeel niet aan de orde. Wel werden de betrokken beroepsfederaties er via een rondschrijven toe uitgenodigd om hun leden aan te sporen tot een correctere naleving van de wetgeving”. Voor het Vlaams Belang een onvoldoende. 

Geen opmerkingen: