POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

dinsdag 12 november 2013

De kanker van de armoede in Europa

Als men de voorstanders van de EU een tijdje volgt, dan leek het wel alsof grotere welvaart en sociale zekerheid voor de deur stonden te drummen. De liberale visie – de meerderheidsvisie in het Europees parlement, en goed vertegenwoordigd in alle politieke families, van christendemocratisch tot sociaaldemocratisch – die erin bestond een (niet bestaand) Europees eenheidsvolk te creëren en dezelfde gedragsregels op te leggen in economieën die enorm van elkaar verschillen, heeft intussen miljoenen Europeanen met ernstige problemen opgezadeld.
Het internationaal rapport van het Rode Kruis en van de Rode Halve Maan trekken aan de alarmbel. De situatie is er sinds 2009 enorm op verslechterd. Het aantal personen die afhankelijk geworden zijn van voedselverdelingen door het Rode Kruis bijvoorbeeld, is gestegen met 75% tussen 2009 en 2012. En er zijn 3 graden van afhankelijkheid in Europa: 18 miljoen personen zijn afhankelijk van voedselverdeling, 43 miljoen hebben onvoldoende inkomsten en moeten dus aankloppen voor andere hulp. Tot slot: 120 miljoen Europeanen leven in armoedige omstandigheden en komen dichtbij de categorie “armoede”. De categorie “armoede” zijn mensen die moeten leven van minder dan 1,25 dollar per dag.
Er is een brazilianisering aan de gang, aldus dit rapport. De komst van buiten-Europese bevolkingsgroepen die zich niet aanpassen aan het land van aankomst, rijken die steeds rijker worden, en armen die vooral met steeds meer zijn. En tot slot: tussen de beide groepen in, een middenklasse die verdampt. Deze elementen veroordelen Europa, aldus de Franse weblog.
Alarmerend bijvoorbeeld is zeker dit Duits cijfer, volgens hetwelke de middenklasse in Duitsland verminderde van 65% van de bevolking naar 58%. Ruim 5 miljoen mensen verdwenen in een steeds groter wordende groep van armen.

Neen, deze liberale visie heeft ons, Europeanen, nog niet veel goeds gebracht. Het vrije verkeer van goederen, personen en kapitalen als goddelijke drievuldigheid van de EU? Weg ermee!  

Geen opmerkingen: