POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

dinsdag 27 augustus 2013

Zomerse dossiers die ‘opsmijten’

Di Rupo heeft nooit op veel krediet kunnen rekenen bij de Vlamingen, zeker niet in verhouding met het aandeel Franstaligen dat zijn regering genegen is. Politicoloog Carl Devos (UGent) doet daar nog een schepje bovenop en noemt een aantal “vervelende berichten” in de zomermaanden op, die “het broze krediet dat Di Rupo I verzamelde, weer onderuit kunnen halen” (De Redactie, 17.08.2013).
Het gaat dan om het schenken van een dure cameralens aan de afscheidnemende koning Albert. Met belastinggeld. “Het is een detail, gelet op het bedrag en de vele veel belangrijkere beslissingen, maar toch is het veelzeggend dat de regeringslieden niet voelden dat het onkies was om daarvoor de begroting aan te spreken”.
Er was de splitsing van het gerechtelijk arrondissement BHV, waarbij de hoeraberichten van de regering toch wel bijzonder zuur en aanmatigend klinken. De door de regering gehanteerde verdeelsleutel 80-20 lijkt gebaseerd op verkeerde cijfers! En het verbaast allang niemand meer dat de verdeelsleutel opnieuw in het nadeel van de Vlamingen gebeurt. De Franstaligen voelen nattigheid en – zoals altijd gebeurt – zetten ze hun stekels op. Er zal niets worden gewijzigd, akkoord is akkoord. Dank u, Di Rupo, en vooral dank aan Verheirstraeten en Turtelboom die dit akkoord toch weer prachtig hebben onderhandeld.
Er is de bankencrisis en vooral de bijzonder kwalijke regeling rond Dexia. “Niemand is ze vergeten, de politici die destijds beweerden dat die hele operatie de belastingbetaler niets zou kosten, meer nog, hij zou er aan verdienen. Leterme kreeg het deze week in Terzake niet over zijn lippen om deze uitspraak te betreuren en in te trekken (…) Hij is klaar met België. Maar de Belgen niet met Dexia”.
En er zijn tenslotte de politieke benoemingen die eens te meer als een zwaard van Damocles boven deze meerderheid hangen. De partijpolitieke evenwichten, daar gaat het om. “Wie durft nog te beweren dat het er in deze vooral om gaat om de meest competente bestuurders aan te stellen?” Neen, de visie van de bestuurder moet nu opeens “aansluiten” bij de visie van de regering… Waarom? “Zouden ministers voor de duidelijkheid die job dan niet beter zelf opnemen?”

Ja, ze zijn goed bezig…

Geen opmerkingen: