POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

woensdag 7 augustus 2013

Het Vlaams Belang had de Vlaamse regimepartijen nochtans goed op voorhand en duidelijk gewaarschuwd!

Het Vlaams Belang is bijzonder tevreden dat de resultaten van de werklastmeting door KPMG gisteren via de krant De Tijd naar buiten zijn gebracht. Deze resultaten stemmen overeen met de kaders zoals deze vóór de BHV-hervorming bestonden: 1/3 Nederlandstalige magistraten bij de arbeidsrechtbank en 29% bij eerste aanleg. De wettelijke 1/3-regeling was bij eerste aanleg immers al teruggebracht naar 28% via het systeem van toegevoegde rechters.
Hiermee is bewezen dat het Vlaams Belang het met zijn analyses en protest van in het begin bij het rechte eind had en dat de hervorming van de meerderheidspartijen geïnspireerd werd door bedrog. Dit bedrog had zeer grote gevolgen: op basis van de valse 20/80-regeling werden 276 nieuwe Franstalige magistraten en griffiers aangesteld en werd de job van 221 Nederlandstalige magistraten en griffiers in uitdoving gezet. Dit gebeurde wetens en willens.
Voor het Vlaams Belang is het absoluut ontoereikend dat het aantal Nederlandstalige magistraten opnieuw wordt opgetrokken naar het oorspronkelijk niveau. Daarnaast moet ook het aantal Franstalige magistraten herleid worden tot hun oorspronkelijk aantal, ook al heeft de bijzondere wet dit aantal gebetonneerd. Het kan immers niet zijn dat op basis van bedrog zomaar een massa extra kaders gecreëerd worden.
Ten gronde wil het Vlaams Belang de hervorming helemaal herbekijken en van Vlaams-Brabant een apart gerechtelijk arrondissement maken, net zoals dit binnenkort het geval zal zijn voor de andere provincies. In Brussel-19 willen wij een Nederlandstalige en een Franstalige rechtbank. Wanneer er een aparte rechtbank kan opgericht worden voor de 80.000 Duitstaligen, dan moet dit a fortiori mogelijk zijn voor de Nederlandstaligen in Brussel.

We waren in dit apenland staatshervormingen gewoon die buitengewoon zwaar werden betaald door de Vlamingen. Nu komt er dus nog eens een staatshervorming bovenop die gestoeld is op puur bedrog. Wat is de volgende stap, dames en heren? 

Geen opmerkingen: