POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

maandag 12 augustus 2013

Criminaliteit in België stijgt, in de rest van Europa daalt ze

Eurostat, het Europese bureau voor de statistiek, legde de criminaliteitscijfers van de verschillende Europese landen naast elkaar en vergeleek de periode van 2007 tot en met 2010. Daaruit zou blijken – men moet altijd voorzichtig blijven met cijfers – dat de algemene criminaliteit in Europa zou gedaald zijn. Met maar liefst 7%. Alle vormen van criminaliteit zijn gedaald, op inbraken na, die met 7% zijn gestegen.
Tot daar het goede nieuws. Minder goed nieuws is er voor België: daar steeg het aantal criminele feiten nog met 3%. In totaal deden zich 1,05 miljoen geregistreerde feiten voor – op een bevolking van 10 miljoen, dat ken tellen! Men moet zich trouwens goed rekenschap geven van het feit dat er ook bijzonder veel criminele feiten voordoen, die door de slachtoffers helemaal niet worden aangegeven.
Het aantal inbraken in Europa steeg met 7%, in België stegen ze met 9%. De misdrijven met geweld gingen 6%, en de diefstallen met geweld namen met 13% toe.

Ook belangrijk is de vaststelling dat het aantal politieagenten in België in dezelfde periode is gedaald. Opnieuw blijkt eens te meer dat het Vlaams Belang het bij het rechte eind had, toen het jaren geleden inderdaad al stelde dat België haar veiligheidsapparaat systematisch aan het afbouwen is, een trend die ook de huidige minister van Binnenlandse Zaken, mevrouw Joëlle Milquet (cdH), nog niet heeft wegen om te buigen. België is er inderdaad érg aan toe…

Geen opmerkingen: