POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

donderdag 29 augustus 2013

Niet u, maar de Europese Unie leeft boven haar stand

Uit een recente persmededeling van het Vlaams Belang halen we volgende cijfers van collega en Europarlementslid Philip Claeys: “De Europese Unie kan gemakkelijk elk jaar ruim twee miljard euro besparen op zijn interne werkingskosten, dat is de conclusie van het besparingsplan dat Europees parlementslid Philip Claeys uitwerkte. In tijden van financiële en economische crisis, waarbij van burgers en belastingbetalers gevraagd wordt de buikriem aan te halen, is het niet meer dan normaal dat ook de overheid bespaart en - waar mogelijk - inlevert. Dat geldt zeker ook voor de Europese Unie, die met haar waanzinnige eenheidsmuntproject mee de huidige crisis heeft veroorzaakt.
Het geld van de belastingbetalers wordt op Europees niveau op zijn zachtst gezegd niet altijd even doelmatig besteed. Dat komt vaak door een gebrek aan efficiëntie, soms door fraude, maar vooral door het nastreven van zelfbehoud en meer macht middels toenemende bureaucratie - eurocratie. In veel gevallen kan er gesproken worden over louter geldverspilling. Het is dringend tijd dat hier schoon schip wordt gemaakt, zeker nu de Europese Unie aan sommige lidstaten zware besparingen oplegt en de andere lidstaten oproept tot "meer solidariteit". De EU moet dus het goede voorbeeld geven en zelf de tering naar de nering zetten.
De Vlaams Belang-delegatie in het Europees Parlement wil bijvoorbeeld dat er ernstig gesnoeid wordt in de werkingsmiddelen voor parlementsleden. De maandelijkse verhuis tussen Brussel en Straatsburg moet ophouden. Nutteloze instellingen, agentschappen en andere instanties moeten afgeschaft worden. Belangrijkste voorbeelden zijn de Europese Dienst voor Extern Optreden, het Comité van de Regio's en het Economisch en Sociaal Comitee.
De Europese Unie is verworden tot een geldverslindend en inefficiënt apparaat dat veel te veel bevoegdheden naar zich toe heeft getrokken, en dat moet vervangen worden door een nieuwe vorm van Europese samenwerking, gebaseerd op soevereiniteit en vrijwilligheid. In afwachting daarvan gaat dit plan uit van de huidige situatie. Het staat in elk geval vast dat er daadwerkelijk kan en moet bespaard worden in de schoot van de Europese instellingen”.

De conclusie luidt dan ook terecht: Niet de burgers, maar de EU leeft boven zijn stand.

Geen opmerkingen: