POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

woensdag 28 augustus 2013

Verschillende cultuur in Noord en Zuid

Naar aanleiding van de cijfers betreffende rijgedrag en alcoholgebruik in Vlaanderen en Franstalig België, die onlangs door het BIVV werden bekendgemaakt, blijkt dat er een duidelijk verschil in mentaliteit en cultuur bestaat. Het aandeel zware verkeersongevallen door dronkenschap blijkt in Wallonië bijvoorbeeld veel en veel hoger dan in Vlaanderen (16,3% tegenover 10%). Dat heeft natuurlijk alles te maken met de grotere pakkans in Vlaanderen, maar ook, aldus de voorzitter van de Vaste Commissie voor de Lokale Politie, met een verschil in aanpak en aanvoelen.
“Vlaanderen loopt voorop. De Waalse politie is met vertraging wakker geschoten. Daar zijn geen excuses voor. Met praktische of financiële problemen – de beschikbaarheid van apparatuur bijvoorbeeld – heeft het verschil tussen Vlaanderen en Wallonië niets te maken. Het is een probleem van cultuur”.

Het doet mij allemaal wat denken aan de problematiek van de onbemande camera’s langs de snelwegen. Vlaanderen had er op een bepaald moment meer dan 1.400 staan, waar Wallonië fel achterna hinkte met amper 150 tot 200 toestellen – als er al zoveel waren. De Franstaligen hadden een probleem met de privacy, aldus de toenmalige ministerpresident van Wallonië, …de heer Di Rupo. Twee landen in één, net wat u zegt. 

Geen opmerkingen: