POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

donderdag 8 augustus 2013

Opnieuw baldadigheden met allochtonen in recreatiedomeinen

Ook in deze kwestie blaast de regering, bij monde dan van minister van Binnenlandse Zaken, mevrouw Joëlle Milquet (cdH), al jaren warm en koud tegelijk. Na incidenten onder andere in Hofstade en op andere plaatsen, enkele jaren geleden, beloofden de verschillende ministers  dat er zou ingegrepen worden.  Er zouden maatregelen komen, want ‘het was ontoelaatbaar dat door de overlast van enkele heethoofden, ganse gezinnen beroofd werden van hun recht op ontspanning’.  
Er kwamen inderdaad maatregelen, maar – althans dat was mijn aanvoelen, en dit van collega’s gemeenteraadsleden, provincieraadsleden en sympathisanten van onze partij – onvoldoende. De reacties van de recreatiedomeinuitbaters logen er ook niet om: geef ons eindelijk het recht om een nationaal register van amokmakers aan te leggen, zodat wij deze heethoofden, bijna zonder uitzondering van vreemde origine, de toegang tot ons domein kunnen ontzeggen.
De minister van Binnenlandse Zaken had vergaderingen met de uitbaters, er zou van alles gebeuren, maar er gebeurde eigenlijk bedroevend weinig: er kwam een zogenaamde toolkit met maatregelen, de uitbaters konden beroep doen op de politiediensten, en als nodig konden ambtenaren een GAS-sanctie uitschrijven. Er zou ‘zelfs’ een plaatsverbod kunnen worden uitgevaardigd…
Maar hetgeen de uitbaters vroegen, én hetgeen de minister had beloofd, een nationaal aangelegde lijst van amokmakers, dat kwam er niet…want de privacy van de betrokken amokmakers zou wel eens kunnen worden geschaad.
Recent in de krant kon men volgend bericht lezen:  “De politie heeft verschillende amokmakers opgepakt in het openluchtzwembad Den Bleek in het stadscentrum van Geraardsbergen. De politie van Geraardsbergen werd omstreeks 19 uur opgeroepen en kreeg versterking van de lokale politie van Ninove. 5 combi's kwamen ter plaatse. Uiteindelijk ging het om een woordenwisseling tussen een 10-tal bezoekers van vreemde origine. Ze werden door de politie meegenomen naar het politiekantoor voor verder verhoor”.
Ik zal niet nalaten de minister hierover opnieuw te ondervragen na het parlementair reces.


Geen opmerkingen: