POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.





dinsdag 13 augustus 2013

Daling intrekking leervergunningen rijbewijs

Voor het eerst sinds 2008 werden in 2012 minder leervergunningen voor het autorijbewijs ingetrokken door politierechters. Tussen 2008 en 2011 werden jaarlijks gemiddeld ongeveer 1800 leervergunningen ingetrokken, bijna 35 per week. In 2012 daalt het aantal tot 1282 of 25 per week. Dat bleek uit de cijfers die de minister van Justitie, mevrouw Annemie Turtelboom (Open VLD) mij bezorgde als antwoord op een schriftelijke vraag.
De cijfers vertonen sterke regionale verschillen. Zo tekenden de politierechtbanken in het Vlaams Gewest in 2008 voor 813 intrekkingen, of 48% van het totaal. Het Waalse Gewest was goed voor 17,6% en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werden er 587 intrekkingen geregistreerd, of 34,5%. In 2010 was er al sprake van een duidelijke kentering: in het Vlaams Gewest werden 51% van alle intrekkingen geregistreerd, in het Waalse Gewest nog maar 13% en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest al 36%. In 2012 was het verschil nog duidelijker: 69,2% in het Vlaams Gewest, 12,7% in het Waals Gewest en slechts 18% in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, waarbij de daling uitsluitend op het conto komt van de politierechtbank van Brussel. De intrekkingen van de leervergunningen voor het autorijbewijs blijven in de politierechtbanken van Vilvoorde en Halle nagenoeg constant.

Het veroordelingsbeleid in het noorden en het zuiden van het land groeit ook op het vlak van de intrekking van leervergunningen duidelijk uit elkaar. In de Vlaamse politierechtbanken worden meer voorlopige rijbewijzen ingetrokken, in de Franstalige politierechtbanken is de tendens duidelijk dalend.  

Geen opmerkingen: