POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

maandag 26 augustus 2013

Zijn rechtse mensen dommer dan linkse?

Onafhankelijk van de discussie wat men nu juist moet begrijpen onder de valstriktermen ‘rechts’ en ‘links’ bestaat bij het culturele en politieke establishment van dit land de perceptie dat rechtse mensen dommer zijn dan linkse. Als men een hoge opleiding heeft genomen, als men zijn weg vindt in de huidige maatschappij, als men het gemaakt heeft, dan moet men politiek en cultureel wel links zijn.
Ook in het buitenland werden hierover zogenaamde studies afgeleverd, waarin zwart op wit werd “aangetoond” dat mensen die later rechts stemmen, intellectueel inferieur zouden zijn. Zo bijvoorbeeld nog twee Canadese academici vorig jaar (“Bright Minds and Dark Attitudes: Lower Cognitive Ability Predicts Greater Prejudice Through Right-Wing Ideology and Low Intergroup Contact).
Ook in de 19de eeuw had men dergelijke “studies”, later vervolledigd in de 20ste eeuw in allerlei stalinistische of nazitheorieën. Dat blijkt zich dus tot op vandaag verder te zetten, zelfs door zelfverklaarde intellectuelen, die zich nochtans “liberaal” noemen en zich op die “studies” beroepen om hun tegenstanders een pathologische mentaliteit op te kleven. Terwijl het eigenlijk alleen gaat om een verschil in culturele en sociale invloeden en voorkeuren.

Diezelfde heerschappen durven wel eens uit het oog verliezen dat tijdens de eerste helft van de 20ste eeuw bijvoorbeeld het intellectuele leven voor een groot deel beheerst werd door zogenaamde rechtse auteurs, schrijvers, filosofen. Het is in elk geval duidelijk dat vanaf de jaren 40 van de vorige eeuw intelligentie als een cultureel wapen wordt gehanteerd om status en autoriteit van individuen en groepen te vestigen. Wat er dan weer toe heeft geleid dat een aantal conservatieven zich in een bittere anti-intellectuele reactie hebben laten meeslepen. Terwijl het overduidelijk is dat ook een rechtse beweging haar intellectuele onderbouw meer dan nodig heeft. 

Geen opmerkingen: