POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

dinsdag 26 februari 2013

Stijging aantal vrouwenbesnijdenissen in België


Studies tonen aan dat in België meer dan 6.000 besneden vrouwen leven, maar er zijn geen officiële gegevens waaruit blijkt dat vrouwen op het Belgisch grondgebied worden besneden. Dat althans blijkt uit het antwoord dat de minister voor Volksgezondheid, mevrouw Laurette Onkelinx (PS), verstrekte.
Het mag dan al zo zijn dat besnijdenissen niet worden terugbetaald door het RIZIV, toch worden de behandeling van de fysische gevolgen van de mutilaties – de behandeling van een cyste, desinfibulatie, etc. – wel ten laste wordt genomen door de ziekteverzekering.  Het aantal mag dan nog vrij marginaal zijn, feit is wel, volgens mijn bescheiden mening, dat hieruit af te leiden valt dat het aantal vrouwenbesnijdenissen ook in België toeneemt, een fenomeen dat ontegensprekelijk samenhangt met de opmars van de multiculturele samenleving.
Immers, in 2007 waren er 302 gevallen van tussenkomst door de ziekteverzekering voor de behandeling van fysische gevolgen van vrouwenbesnijdenissen. In 2008 waren er 354, en in 2009 reeds 407, een stijging van 35% op twee jaar tijd. Opmerkelijk is ook het hoge aandeel van het Vlaams Gewest in de terugbetaling van die kosten. Want hoewel de multiculturele samenleving vooral duidelijk zichtbaar is in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hebben 63% van die besnijdenisdossiers betrekking op het Vlaams Gewest – in 2008 zelfs 73%). Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest was maar goed voor 9,5% van het aantal tussenkomsten ziekteverzekering behandeling fysische gevolgen mutilaties.  

Geen opmerkingen: