POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

woensdag 27 februari 2013

Momenteel 512 Buurtinformatienetwerken geregistreerd


Sinds de overlast door diefstallen bij particulieren en winkels hand over hand toenam, werd ook de vraag naar preventiemaatregelen steeds sterker. Ik vroeg aan de minister van Binnenlandse Zaken, mevrouw Joëlle Milquet (cdH) cijfergegevens betreffende de geregistreerde alarmsystemen en de geregistreerde Buurtinformatienetwerken.
Op datum van vandaag zijn er 130.147 geregistreerde alarmsystemen en komen er jaarlijks ongeveer 12.000 nieuw bij. De grote golf van registraties deed zich voor in de jaren 2009 (met 33.785 alarmsystemen) en 2010 (met 72.518 geplaatste alarmsystemen).
Ook in zake de buurtinformatienetwerken is er sprake van een grote toename. Momenteel zijn er 520 door de FOD Binnenlandse Zaken goedgekeurde BIN’s, waarvan het charter conform de reglementering werd opgesteld. Van die 520 functioneren er momenteel 320 actief en wordt er op regelmatige basis contact gehouden met de FOD. 

Geen opmerkingen: