POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

donderdag 28 februari 2013

Stijgend geweld tegen politie-eigendommen


Recent was uit een eerder antwoord van de minister van Binnenlandse Zaken, mevrouw Joëlle Milquet (cdH), op mijn vraag gebleken dat het fysiek geweld tegen politiemensen en andere uitvoerders van beroepen met algemeen belang in de jongste jaren fel was toegenomen. Dezelfde volksvertegenwoordiger wou van de minister weten of het aantal brandstichtingen, vandalisme, beschadiging van politiekantoren en politievoertuigen dezelfde trend volgt.
Het aantal beschadigingen, brandstichtingen en daden van vandalisme van politiekantoren en politievoertuigen is op 4 jaar tijd – cijfers van 2008 tot en met 2011 – met 13% gestegen. Van maandelijks 41,5 gevallen naar 47 gevallen. 499 gevallen van brandstichting of vandalisme tegen politiegebouwen en –voertuigen naar 563 in 2011.
Opvallend zijn vooral de gevallen van beschadigingen en vandalisme tegen politiekantoren, waar er een stijging van 17% wordt waargenomen. Terwijl het aandeel van vandalisme tegen politiekantoren in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest daalt van 15% (77 gevallen) in 2008 naar 8,7% in 2011 (met 46 geregistreerde daden van vandalisme), stijgt het aandeel hiervan in het Vlaams Gewest van 47,5% in 2008 naar 53%. 

Geen opmerkingen: