POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

maandag 4 februari 2013

MILQUET: Géén garantie op meer blauw, wel méér betalen!


Met stijgende verbazing hebben wij kennis genomen van de beleidsnota van de minister van Binnenlandse Zaken, mevrouw Joëlle Milquet (cdH), en van haar verdediging hiervan in de Kamer. Haar Leitmotiv is de burger beter te beschermen, en in de pers verklaart ze fier dat ze ondanks alle besparingen erin geslaagd is jaarlijks 1.400 agenten aan te werven.  Méér blauw op straat?
De minister gaat in deze wel héél kort door de bocht, aldus Vlaams Belang. Ten eerste blijkt uit de cijfers dat de nieuwe aanwervingen, 1.413 voorziene aanwervingen niet eens zullen volstaan om de politiemensen die op pensioen gaan (vermoedelijk 1.530 in 2012, federaal en lokaal) op te vangen. We hebben het dan nog niet eens over politiepersoneel dat om andere redenen de dienst verlaat.
Daarnaast gaf de minister in antwoord op een eerdere vraag  van het Vlaams Belang al toe dat er eigenlijk al sinds 2010 een tekort van 3.788 eenheden merkbaar is bij de lokale politie in haar geheel, en dat ten opzichte van het organieke kader. Bij de federale politie heeft men het over een tekort van ongeveer 950 eenheden.
Méér blauw op straat: dat valt dus nog te zien. Maar wat wel duidelijk is, is dat minister Milquet op zoek is naar geld om haar plannen waar te maken. Zo zal de kostprijs van een identiteitskaart die de gemeenten betalen (en dus de burgers), met 3 euro stijgen.  Maar de minister loopt ook met het plan rond om “een kleine bijkomende belasting” te heffen op de modale gezinspolissen zoals de brandverzekering, de b.a. familiale en de autoverzekering. “Niet meer dan 3 à 4 euro”. De opbrengst wordt geschat op 50 tot 70 miljoen euro, te betalen door de brave burger die al braafjes jaar na jaar zijn verzekeringen betaalt.
Méér blauw: dat is dus nog niet zeker. Maar het is ondertussen wél zeker wie het zal moeten betalen.

Peter Logghe, federaal Volksvertegenwoordiger, 0485 / 366 152
Filip De Man, federaal Volksvertegenwoordiger

Geen opmerkingen: