POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

vrijdag 8 februari 2013

36 enkelbanders gevlucht


Op mijn schriftelijke vraag antwoordde minister van Justitie dat er tussen 2009 en 2011 gemiddeld jaarlijks 3.025 nieuwe plaatsingen van enkelbanden gebeuren. In 2012 werden er 3.538 enkelbanden geplaatst, een stijging van 17%. In totaal gaat het om 12.786 justitiabelen onder elektronisch toezicht.
Wat de inbreuken betreft, kon de Minister geen gegevens verstrekken, omdat de statistieken betreffende verwijderingen omwille van inbreuken, nog niet geïnformatiseerd werden. Wel kon zij meedelen dat er van 2008 tot en met 15 december 2012 bijna 13% van de plaatsingen werd herroepen, een totaal van 1.592 dossiers dus. Zij deelde mij tot slot ook mee dat tussen 2008 en 2012 39 gedetineerden onder elektronisch toezicht waren gevlucht.
Op het Nationaal Centrum voor Elektronisch Toezicht werken momenteel 80,86 voltijdse ambtenaren. 

Geen opmerkingen: