POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

maandag 18 februari 2013

Elk jaar 120.000 bevallingen


In België worden elk jaar ruim 120.000 bevallingen geregistreerd, een cijfer dat ook elk jaar toeneemt trouwens. Dat volgt uit het antwoord van de Minister van Volksgezondheid, mevrouw Laurette Onkelinx (PS) op mijn schriftelijke vraag. Zo waren er in 2004 nog maar 115.206 bevallingen, terwijl dat er in 2009 al 125.339 waren, een stijging van 8,7%.
Opvallend zijn de regionale verschillen. In Brusselse ziekenhuizen steeg het aantal bevallingen van 21.974 in 2004 naar 24.807 in 2009, een stijging van ruim 12%. De stijging was minder groot in ziekenhuizen in het Vlaams Gewest, met een stijging van 9%.  De stijging van het aantal bevallingen in ziekenhuizen in het Waals Gewest bleef beperkt tot 5,7%.
Het aandeel van de bevallingen in Brusselse ziekenhuizen in het totaal van de bevallingen op het grondgebied steeg daarmee van 19 naar bijna 20%, het aandeel van de bevallingen in ziekenhuizen in het Vlaams Gewest bleef constant op 51,3-51,4%, terwijl het aandeel bevallingen in het Waalse gewest daalde van 29,5 naar 28,7%. De Minister kon hieruit geen demografische conclusies aan vastknopen. 

Geen opmerkingen: