POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

maandag 2 juli 2012

Spectaculaire stijging aantal vervallenverklaringen rijbewijs


Uit cijfers die ik bij de minister van Justitie, mevrouw Annemie Turtelboom (Open VLD) vroeg en ontving, blijkt dat het aantal strafrechtelijke veroordelingen in ongeveer alle arrondissementen op een periode van ongeveer 10 jaar gestegen is. Zo waren er in alle Waalse gerechtelijke arrondissementen in 2001 zo’n 46.500 strafrechtelijke veroordelingen, in 2009 waren er al 70.000. In de Vlaamse gerechtelijke arrondissementen waren er in 2001 ongeveer 100.000 veroordelingen, in 2009 al 114.220.
Maar wat echter bijzonder in het oog springt, is de stijging van het aantal veroordelingen, waarbij het rijbewijs vervallen wordt verklaard. In 2001 waren er 1.241 veroordelingen, waarbij het rijbewijs werd vervallen, in 2009 waren dat er al 16.440, een verdertienvoudiging! In 2010 is er een terugval tot 3.146 veroordelingen, waarbij het rijbewijs vervallen werd verklaard. Noch voor de spectaculaire stijging, noch voor de opmerkelijke daling in 2010 wordt een verklaring gegeven.
Opmerkelijk is ook de regionale opdeling van de aantallen. In 2001 waren deze veroordelingen, waarbij het rijbewijs vervallen werd verklaard, in de Waalse arrondissementen goed voor 31,1%, in 2009 daalt het aandeel van de Waalse veroordelingen tot 25%, en in 2010 zelfs tot 17,5%: in de Waalse gerechtelijke arrondissementen worden dus minder rijbewijzen vervallen verklaard. Het aandeel van de veroordelingen in de Vlaamse arrondissementen steeg van 40,7% in 2001 naar 56,8% in 2009 en zelfs naar 61,6% in 2010. 

Geen opmerkingen: