POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

donderdag 12 juli 2012

Migratie naar België in 2010 enorm toegenomen


Dat West-Europa, dat Vlaanderen en de Nederlanden aan een razend tempo verkleuren en dat er blijkbaar tot hier toe weinig doortastende maatregelen werden genomen, blijkt nog eens uit de officiële cijfers. Het jaarverslag Migratie 2011 bijvoorbeeld zoals het werd voorgesteld door het zogenaamd Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding (CGKR).
Uit die cijfers blijkt in 2010 een migratie van niet minder dan 140.000 vreemdelingen. Als we hiervan het vertrek van vreemdelingen aftrekken, komt men nog op een ‘positief saldo’ van 84.809. Is dat even schrikken? Jazeker, dit blijven bijzonder explosieve aantallen.
Nog meer verontrustend is het feit dat het in 42,5% gaat om gevallen van gezinshereniging, terwijl het EU-gemiddelde 29,5% bedraagt. In Nederland is dat 39,6%, in Duitsland 44,5 en in Frankrijk 42,5%. Verontrustende percentages niet alleen voor België dus, maar ook voor de ons omringende landen.
Ook minder hoopgevend is het aantal verblijfstitels dat om studieredenen wordt afgeleverd: in België in 2010 slechts 5.695, of 8,44% van het totaal aantal. In onze buurlanden zijn die percentages veel hoger: 25% voor Duitsland, 32% voor Frankrijk, bijna 20% voor Nederland en 37% voor Groot-Brittannië.
De vervreemding neemt aan snel tempo toe, de druk op de sociale uitgaven – en dus op de sociale zekerheid – neemt toe, en de verarming voor een groot deel van onze Vlaamse bevolking wenkt om de hoek. Traditionele politici zijn machteloos, want met handen en voeten gebonden aan allerlei Belgische evenwichten en machtsmechanismen. De verandering kan dus alleen van ons komen. 

Geen opmerkingen: