POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

donderdag 5 juli 2012

Marijn Devalck: sympathieke liberaal


Balthazar Boma, PDG van de Boma Vleeswaren, staat op de Open VLD-lijst van Brakel. Excuseer, Marijn Devalck met zijn echte naam. Niet echt iets om verwonderd over te zijn, natuurlijk, een BV op een liberale lijst. Alle gevestigde partijen hebben ‘hun’ BV’s op de lijst: vooral de socialisten natuurlijk, en de groenen. Maar nu dus ook Marijn Devalck.
In Humo (18.06.2012) wordt De Croo junior hierover aan de tand gevoeld, en – zoals verwacht trouwens, want anders zou het als progressief bekend staande weekblad de kandidatuur niet te berde brengen – hop, hij valt zowaar door de mand. Want wat blijkt?  Humo zegt: ‘Devalck is sinds jaar en dag een notoir tegenstander van het cordon sanitaire. Na de vorige gemeenteraadsverkiezingen zie hij: “Laten we toch met die mensen van het Vlaams Belang rond de tafel gaan zitten. Dan heb je ze in de hand”’.
Waarop De Croo junior antwoordt: “Ik geef eerlijk toe, dat wist ik niet (…). Ik ben zelf nooit een overtuigd voorstander van het cordon sanitaire geweest. Ik zal nooit in een coalitie met die partij stappen (wat is een cordon anders? PL), maar de traditionele partijen hebben de voorbije jaren de fout gemaakt om ook de kiezers van het Vlaams Belang stelselmatig te verketteren.”
Een typisch blauw, mossel-noch-vis-antwoord, een antwoord dat niets zegt en totaal niet engageert. Hij is geen voorstander van een cordon, maar zal er ook niets tegen ondernemen. Flauwe venten, die van Open VLD. 

Geen opmerkingen: