POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

maandag 16 juli 2012

Ondanks beloften nog geen betaling rampen 2009/2010


De uitbetaling van ongeveer 475 dossiers van 2009 en 2010 in het kader van het Rampenfonds geraakte maar niet rond. Er was met name nood aan bijkomend kapitaal. De minister van Financiën beloofde in mei een storting van 5 miljoen euro via de bestaande lijn vrij te maken, zodat men allicht in de komende maanden kon overgaan tot de uitbetaling van deze dossiers. Het gaat om een pak landbouwers en fruittelers die op hun geld wachten.

Samen met collega Nathalie Muylle (CD&V) van Roeselare voelde ik de Minister van Financiën op 3 juli aan de tand, en kregen wij te horen dat de fondsen spijtig genoeg nog niet beschikbaar zijn. Voor de nabije toekomst voorziet de Minister een drievoudige oplossing:

- er is een amendement voorzien in het wetsontwerp houdende fiscale en financiële bepalingen tot toewijzing van een gedeelte van de taks op de verzekeringsverrichtingen. Hierdoor wordt 11.860.300 euro vrijgemaakt voor 2012. Dit ligt momenteel voor bij de Raad van State en komt in principe op de Ministerraad van 6 juli 2012.

- er is aan de Nationale Loterij gevraagd sneller te storten. De Minister heeft een brief  verstuurd op 22 juni 2012. Het betreft hier een bedrag van 3.471.200 euro.

- er is een verhoging van de kredietlijn van de Rampenkas bij de Schuld gevraagd voor 5 miljoen. De vraag is gestuurd aan de Minister van Begroting op 7 juni 2012.

Op de vraag wanneer er dan wel wordt betaald, moest de Minister het antwoord schuldig blijven.Geen opmerkingen: