POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

vrijdag 6 juli 2012

Vlaamse jongeren kunnen steeds minder goed Frans


Zou het dan toch waar zijn, dat we gemakkelijker talen leren, die dichter bij onze eigen taal liggen? Feit is in elk geval dat uit een onderzoek van de Europese Unie, uitgevoerd door de KULeuven (De Morgen, 22 juni 2012), blijkt dat onze Vlaamse jongeren tot de top behoren als het aankomt op Engels lezen, schrijven en luisteren. Maar de kennis van het Frans neemt af.  Sommigen zeggen het zelfs nog explicieter: “De algemene beheersing van het Frans gaat al 15 jaar opmerkelijk achteruit”.
Jongeren zouden te weinig in contact komen met de Franse taal, en al helemaal niet buiten de schoolmuren. Nu heb ik onze talenkennis altijd als een enorme troef beschouwd. Ik bekijk het nog als een enorm voordeel dat ik de (Nederlandstalige) antwoorden van ministers als Sabine Laruelle (MR), Milquet (cdH) en andere in de Franse taal kan beluisteren én begrijpen, gewoonweg omdat hun Nederlands soms ‘iets anders klinkt’ dan het zou moeten en derhalve soms gewoon niet te begrijpen valt.
Minister van Onderwijs, de heer Smet, staat klaar om de kennis van het Frans bij onze jongeren te versterken. Hij wil dit doen door Franstalige leraars binnen te halen, als ik het goed begrijp. Maar misschien zou het nuttig zijn ook even naar de Franstalige kant van het land te kijken: hoe is het daar gesteld met de kennis van het Nederlands? Gaat die kennis erop vooruit? Ik krijg in elk geval niet de indruk dat Franstaligen onze Nederlandse taal beter dan vroeger beheersen. En misschien moeten we gewoonweg durven accepteren dat we steeds verder uit elkaar drijven, op een bijna natuurlijke wijze.
Ik blijf in elk geval Franse romans en Franse boeken verder in de oorspronkelijke taal lezen, zoals ik dat ook doe met andere anderstalige auteurs. In de mate van het mogelijke. Een uitgebreide talenkennis biedt hoe dan ook enorme voordelen. 

Geen opmerkingen: