POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

woensdag 31 augustus 2011

Eén ding is duidelijk: De Walen bereiden zich voor. En de Vlamingen?

In De Standaard (25.08.2011) stond het klaar en duidelijk: “De ministers van de Waalse regering en de Federatie Wallonië-Brussel hebben donderdag verschillende begrotingsscenario’s besproken met het oog op een staatshervorming”.
Blijkbaar willen de Walen – ministers van zowat alle politieke gezindten – voorbereid zijn op de gesprekken inzake de gewestelijke inspanningen om de staatsfinanciën te saneren. En ook op dit niveau hebben ze onmiddellijk hun principes nog eens duidelijk in de verf gezet: ze zijn bereid om bijkomende inspanningen te leveren, “maar zo mogen de goede economische parameters die Wallonië zelf heeft opgezet en gerealiseerd, niet in het gedrang mogen komen”.
Met andere woorden: eerst moet Brussel 500 miljoen euro extra krijgen, en dan zal onder andere het Brussels Hoofdstedelijk Gewest eens ernstig nadenken welke bijkomende inspanningen het kan leveren…Dat belooft, zeg nu zelf.
Moraal van het verhaal is dat de Franstalige politici, als het om de verdediging van het algemeen Franstalig belang gaat, over de schaduwen van hun politieke partijen heen springen en allemaal samen aan tafel zitten. Wij wachten, samen met de overige V-partijen, nog steeds op een uitnodiging van de zogenaamde Vlaamse partijen om te overleggen hoe de Vlaamse belangen best kunnen worden verdedigd. Maar Vlaamse partijen houden zich natuurlijk liever bezig met het in stand houden van de cordon sanitaire (een idee trouwens van de Franstaligen), de zogenaamde Vlaamse partijen gaan hiermee voorbij aan het feit dat zij steeds minder Vlamingen vertegenwoordigen. Wanneer zullen ze het eindelijk snappen?

Geen opmerkingen: