POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

vrijdag 19 augustus 2011

Ontstellende armoedecijfers over zelfstandigen

Volgens zelfstandigenorganisaties leven veel zelfstandigen in (al dan niet verdoken) armoede, en zouden ruim 47.000 zelfstandigen met moeite de eindjes aan elkaar kunnen knopen. 1 op 9 zelfstandigen zou een gezinsinkomen hebben lager dan 12.000 euro op jaarbasis.
Ik kreeg van minister van Zelfstandigen, KMO’s, Landbouw en Wetenschapsbeleid, Sabine Laruelle (MR) cijfers door die dit beeld scherper stellen. In 2005 bijvoorbeeld waren er 437.179 verzekeringsplichtigen in hoofdberoep (zelfstandigen), waarvan er ruim 128.000 een inkomen hadden dat lager was dan 10.000 euro op jaarbasis – een percentage van bijna 30%.
Dit cijfer liep in de loop van de jaren stilaan terug, maar nog steeds zijn er in 2009 op een totaal van 463.860 verzekeringsplichtigen in hoofdberoep 26% (of 120.734) met een jaarinkomen lager dan 10.000. Het aantal ‘arme’ zelfstandigen is in absolute cijfers afgenomen, maar ook in aandeel, want het aantal zelfstandigen is over een periode van 5 jaar met 6% gestegen.
Uit de cijfers van minister Laruelle op deze schriftelijke vraag blijkt verder dat de landbouw- en dienstensector die sectoren zijn waarbij het aandeel van de inkomsten lager dan 10.000 euro het meest vertegenwoordigd is. Bij de dienstensector ligt dit percentage altijd hoger dan 40% (!), terwijl dit bij de landbouwsector schommelt tussen 30 en 44% (in 2005). Bij de vrije beroepers ligt het percentage tussen 17 en 20%.
Tenslotte zijn ook de regionale verschillen opmerkelijk te noemen. Want hoewel het Vlaamse Gewest bij uitstek een regio van zelfstandigen en KMO’s is, is het aandeel van lage inkomsten (lager dan 10.000 euro dus) relatief het laagst in het Vlaamse Gewest (tussen 25 en 27,5%). In het Waalse Gewest ligt het tussen 26,5 en 33% en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tussen 29 en 33%.

Geen opmerkingen: