POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

donderdag 18 augustus 2011

Totaal verschillend consumptie- en controlegedrag

Wat is de identiteit van een volk? Links slaat ons met deze vraag wel eens om de oren. Ze werpt ons dan allerlei clichés voor de voeten: wij zouden de identiteit van een volk als iets zeer statisch beschouwen, met een hoog Bokrijk-gehalte. Een verwijt dat wal noch kant raakt, natuurlijk, want ook wij beseffen maar al te goed de gelaagdheid van identiteit en de veranderbaarheid van wat men de identiteit van een volk zou kunnen noemen.
Maar toch zijn er kenmerken die doorheen de geschiedenis weinig of niet veranderen. Of men het nu graag heeft of niet, de consumptiegeneigdheid van een volk maakt hiervan deel uit. Er zijn nu eenmaal volkeren in Europa die het zuinigjes aan doen op het vlak van de consumptie van overheidsgoederen, er zijn er andere (ik zal ze maar niet noemen, zeker?).
Neem nu het koopgedrag van “de Belgen” inzake pillen. Ik kreeg onlangs van de minister van Volksgezondheid, mevrouw Onkelinx (PS), cijfergegevens binnen betreffende de evolutie van “pillenconsumptie”. En nu weet ik wel dat men steeds voorzichtig moet zijn met cijfertjes, maar een aantal tendensen kan men natuurlijk wel trekken uit de vele cijferinformatie. Zo blijkt dat Vlaanderen, ondanks een lichte stijging, nog steeds procentueel minder pillen (56,9% in 2010, ten opzichte van 55,48% in 2005)consumeert dan het Waalse Gewest (steeds tussen 35,5 en 36%) en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (tussen 7,6 en 8%).
Per inwoner zijn de cijfers nog significanter: per inwoner in het Vlaams Gewest betekent dit een RIZIV-uitgave in 2010 van 244,67 euro tegenover een uitgave voor een inwoner in het Waalse Gewest van 262,21 euro.
Daartegenover staat dat de controle in het Vlaams Gewest van de toepassing van allerlei regels – zoals verkeersregels, belastingregels, enzovoort – steeds gerichter en harder verloopt dan tegenover de rest van het land. Neem nu de onmiddellijke inningen bij verkeersovertredingen: blijkt dat het Vlaams Gewest hierbij goed is voor 75,5% van alle geregistreerde overtredingen (flitscamera’s, u weet wel) en voor 72% van het bedrag van de onmiddellijke inningen. In het Waalse Gewest worden slechts 18 à 20% van de verkeersinbreuken vastgesteld, en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bijna 6%. Maar dit geld vloeit dus wel naar één federale pot…
Wat inkomsten van België betreft, hebben de Vlamingen steeds dienst gedaan als melkkoe, maar als het aankomt op ontvangen: ho maar! Pleit ik dan voor een laksere controle op verkeersovertredingen? Neen, helemaal niet natuurlijk. Maar ik pleit er wel voor dat wij, Vlamingen, dit bedrag zelf kunnen beheren en uitgeven op de manier die ons best uitkomt. Idem voor de gezondheidszorg trouwens.

Geen opmerkingen: