POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

maandag 29 augustus 2011

Twee duidelijke waarschuwingen betreffende BHV

Sommige Vlamingen mogen dan al denken dat het voor de welvaart van de mensen belangrijk is dat er een regering komt en dat er dus over de sociaaleconomische en dus over BHV en de communautaire evolutie moet onderhandeld worden – en dat er dus water bij de wijn moet worden gedaan, dank u, CD&V – het zou naïef zijn te denken dat hetzelfde denkproces zich bij de Franstaligen afspeelt en dat zij “omwille van de ernst van de situatie” begrijpen dat er niet met vuur mag worden gespeeld.
Integendeel, “wie denkt dat de splitsing van BHV alleen maar een conflict is tussen ingeweken Franskiljonse bourgeois en de Nederlandstalige inwoners van de Brusselse randgemeenten, doet er goed aan de onderhandelingsnota van Di Rupo aandachtig te bekijke”, waarschuwt het Verbond van Vlaams Overheidspersoneel in een persmededeling.
En ook een voormalige VU’-er als Geert Lambert (die met zijn Spirit, links-liberaal project niet echt van de grond kwam en uiteindelijk bij Groen! Terecht kwam, en dus politiek uitgespeeld was) is allesbehalve gerust in de goede afloop en de correcte splitsing van BHV. “Mensen zeggen dat de kaarten nu beter liggen dan in 2005, 2007 of 2010, maar ik vrees dat dit niet zo is. De MR juicht toe dat de N-VA er is afgereden, maar zelf zullen ze het FDF van Maingain nooit lossen”.
Lijkt het in de nota van Di Rupo om een relatief propere splitsing van BHV te gaan? Lambert heeft daar zijn vragen bij: De Franstalige inwoners van de 6 faciliteitengemeenten zien hun rechten gebetonneerd en krijgen de FDF-burgemeesters die ze hebben verkozen. Wordt de Franstalige opmars buiten die 6 faciliteitengemeenten gestopt? “De nota van Di Rupo heeft het over een consolidatie van de rechten van de Franstaligen in de faciliteitengemeenten. Ik vrees dat ze zullen worden uitgebreid, die rechten (…) De sleutel om dat te omzeilen, zit in de nota Di Rupo: de oprichting van een ‘grootstedelijke gemeenschap’, de ‘communauté urbaine’” (interview in Het Laatste Nieuws, 22.08.2011)
Helemaal sceptisch wordt hij als het gaat over de lijstverbinding, waar MR en FDF op aandringen: “Dan zullen de Franstaligen zelfs in Leuven alles op alles zetten. In dat geval in BHV op papier gesplitst, maar in de praktijk natuurlijk niet”.
Voor het smeer likt de kat de kandeleer, zegt het spreekwoord. De Vlaamse onderhandelaars begrijpen maar best héél goed dat Vlaanderen aandachtig toekijkt, zéér aandachtig toekijkt…

Geen opmerkingen: