POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

vrijdag 26 augustus 2011

Bijna 4 diefstallen per dag in rust- en verzorgingstehuizen

Uit het antwoord van minister van Binnenlandse Zaken, Annemie Turtelboom (Open VLD) op mijn schriftelijke vraag valt dit in elk geval op te maken: sinds 2006 bedraagt het jaarlijks aantal geregistreerde diefstallen en pogingen tot diefstal in rust- en verzorgingstehuizen ongeveer 1.200 tot 1.300 gevallen, bijna 4 per dag dus, of 24 geregistreerde gevallen per week.
Wat verder opvalt, en wat misschien te maken heeft met de vaak gebrekkige beveiliging van rust- en verzorgingstehuizen, is de grote mate van effectieve diefstallen. Het aantal pogingen – diefstallen die niet voltooid konden worden – bedraagt maar 8%, het aantal effectieve diefstallen bedraagt 92%.
Ik vroeg ook naar cijfers van inbraak in alle mogelijke vormen van bewoning. Uit het antwoord van minister Annemie Turtelboom blijkt dat het aantal geregistreerde inbraken in woningen op 6 jaar tijd globaal met 25% is gestegen. Van 50.284 gevallen in 2005 naar 62.654 in 2010. Opmerkelijk is voorts het grote aandeel van de inbraken in het Waals Gewest: onveranderlijk een aandeel van ongeveer 40% (in 2010 bijvoorbeeld 24.829 inbraken). Het aandeel van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in het totaal aantal inbraken steeg van 16,5% in 2005 naar 18% in 2010. Het aandeel van het Vlaams Gewest daalde dan weer van 43,5% in 2005 naar 42,5% in 2010.

Geen opmerkingen: