POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

maandag 29 maart 2010

Geen verkiezingen mogelijk zonder splitsing van B-H-V


Het Grosaru-arrest heeft niet veel pers gehaald, en dat is spijtig. Want het Grosaru-arrest is – aldus een verslag in Het Belang van Limburg (17.03.2010) – is een tijdbom onder de communautaire onderhandelingen.
Herinnert u zich het arrest nog van het Grondwettelijk Hof? Dat zei al op 26 mei 2003 dat er ten laatste “tegen de nu volgende verkiezingen een oplossing moest zijn voor het probleem B-H-V”. Tot daar konden we volgen.Maar door een aantal grondwetsspecialisten, maar ook door verschillende politici, werd daarna beweerd dat er zelfs dan geen probleem zou zijn, omdat “het nieuw gekozen parlement na de verkiezingen zichzelf grondwettig verkozen kan verklaren”. We herinneren onze lezers er even aan dat bijvoorbeeld de vice-Eerste Minister Reynders deze stelling ook enkele malen tegenover de pers heeft verdedigd.Door het Grosaru-arrest kan dit echter niet meer, zoals grondwetspecialist Matthias Storme terecht stelt. Het Grosaru-arrest van het Mensenrechtenhof in Straatsburg van 2 maart stelt namelijk dat alle verkiezingen gecontroleerd moeten worden door “een onafhankelijk en onpartijdig rechterlijk orgaan”. In België bestaat dat nog niet, er zal dus eerst een moeten worden opgericht. En dan nog: zo’n orgaan kan het arrest van het Grondwettelijk Hof nooit negeren. Spijtig dat dit arrest weinig weerklank heeft gevonden, het zou de moeite lonen om de reactie van Franstalige politici in deze te horen.

Geen opmerkingen: